Clinutren DIABETES VANILLA

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
Clinutren DIABETES VANILLA
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
17EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
16.59
Doplatok
0.41
Doplatok v %
2
Kód
D0240
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, DIA, GIT