L-CARNITINE IMUNA

plv 30x1 g

Súhrn

Názov
L-CARNITINE IMUNA
Balenie
plv 30x1 g
Max. cena podľa MZ
218EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
209.84
Doplatok
8.16
Doplatok v %
4
Kód
D0233
Držiteľ
IMUNA PHARM HOLDING, a.s., Šarišské Micha?any
Štát
Slovenská republika
Preskripčné obmedzenie
PED, INT, NEU