MCT oil

oil 1x500 ml

Súhrn

Názov
MCT oil
Balenie
oil 1x500 ml
Max. cena podľa MZ
54EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
51.85
Doplatok
2.15
Doplatok v %
4
Kód
D0320
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED