NEOCATE ADVANCE

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
NEOCATE ADVANCE
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
72EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
69.33
Doplatok
2.67
Doplatok v %
4
Kód
D0246
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
GIT, ALG, PED