BEBA ALPRÉM

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
BEBA ALPRÉM
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
14EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
9.03
Doplatok
4.97
Doplatok v %
36
Kód
D0236
Preskripčné obmedzenie
LRN, PED