MILUPA lp-drink s čokoládovou príchuťou

1x375 g

Súhrn

Názov
MILUPA lp-drink s čokoládovou príchuťou
Balenie
1x375 g
Max. cena podľa MZ
19EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
5.65
Doplatok
13.35
Doplatok v %
70
Kód
D0364
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED, NEF