NEPRO, jahodová príchuť

sol 1x200 ml

Súhrn

Názov
NEPRO, jahodová príchuť
Balenie
sol 1x200 ml
Max. cena podľa MZ
3EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
3.51
Doplatok
-0.51
Doplatok v %
-17
Kód
D0347
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, NEF