L-KARNITÍN

plv 10x1 g

Súhrn

Názov
L-KARNITÍN
Balenie
plv 10x1 g
Max. cena podľa MZ
69EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
69.95
Doplatok
-0.95
Doplatok v %
-1
Kód
D0362
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED, INT, NEU