Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Ktorú VŠ vybrať?

Príspevok v téme: Ktorú VŠ vybrať?
zaruzlie

Čo by ste si vybrali a prečo? Ďakujem za odpovede :-) Vobec sa neviem rozhodnúť. Sú to odbory z fakúlt SPU v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Študijný program : APLIKOVANÁ BIOLÓGIA (ABb)
   Absolvent študijného programu Aplikovaná biológia ovláda zákonitosti podstaty biologických procesov živých organizmov na bunkovej a molekulovej úrovni, na úrovni organizmov, populáci a ekosystémov využiteľných v technologických procesoch výroby a hodnotenia poľnohospodárskych produktov,  potravinárskych výrobkov, príbuzných biologických  a environmentálnych odboroch.
Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:
* disponuje  vedomosťami  o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických  procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke, vrátane biosyntézy metabolitov, regulačných, zásobných a konštitučných látok,
* získa základné poznatky z ekológie a genetiky organizmov, toxikológie a právnych noriem,
*  dokáže využiť získané poznatky pri riešení problematiky v oblasti základného a aplikovaného biologického výskumu s rešpektom na ochranu a tvorbu životného prostredia, biodiverzitu, hygienu a humanizáciu v zmysle moderných trendov výskumu a platnej legislatívy EÚ a SR,
* jeho odbornosť  dotvárajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky a znalosti cudzích jazykov.
* absolvovaním praktických cvičení z príslušných predmetov a odbornej praxe získa schopnosť a zručnosť:
*  používať metodologické postupy v oblasti biologických a chemických  vedných disciplín aplikovateľných v rôznych  oblastiach výroby a hodnotenia kvality produktov,
*  pracovať s prístrojmi používanými v základnom a aplikovanom biologickom výskume, s dôrazom na zručnosti v oblasti chemických, biochemických a mikrobiologických laboratórnych  techník,
*  syntetizovať údaje v experimentálnom výskume a ich štatisticky vyhodnocovať,
*  na základe získaných výsledkov hľadať a navrhovať možné riešenia zadaných úloh a problémov.Uplatnenie absolventav
 Absolvent odboru  má možnosť uplatnenia sa  v kontrolných  biologických a biochemických laboratóriách, vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, vo výrobných technologických prevádzkach v rezorte poľnohospodárstva, agropotravinárstva, pracoviskách štátnej správy zameraných na oblasť životného prostredia, v školstve, pracoviskách zameraných na využitie poznatkov z  molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb,  v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji biologického materiálu a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat.

...alebo...

Účtovníctvo
Hlavným cieľom študijného programu Účtovníctvo na bakalárskom stupni štúdia je poskytnúť študentom vedomosti z oblasti účtovníctva a jeho prepojenosti na manažérsko - ekonomické fungovanie podniku. 
Takto nadobudnuté vedomosti na základe štúdia predmetov poskytujú študentom možnosť vykonávať manažérske funkcie na všetkých stupňoch riadenia podniku.Prečo študovať študijný program:
Poznatky získané na študijnom programe Účtovníctvo je možné okamžite uplatni v praxi v oblasti vedenia účtovníctva a riešenia daňovníctva. Taktiež je možnosť študovať vybrané predmety v cudzom jazyku.