Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

AIDS prenos

Matej

Dobrý deň Agnes989.

Oslovujeme vybraných aktívnych prispievateľov nášho fóra ohľadom činností, ktoré portál ZDRAVIE.sk plánuje v budúcnosti realizovať. Všimli sme si aj Vás.

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na email: info@zdravie.sk

Noelani

Rena fakt nemá poňatia o hiv a aids a nechaj aspoň tých čo O tom majú šajnu preboha! Jej vedomosti sú pod nulou a nechaj aby aspoň hiv pozitívny sem dal svoje skúsenosti

Noelani

Hej admin Prosím ťa prestaň tým! Agnes má pravdu to akože čo je? Človek sem napíše pravdu a potom sa to vymaže? Hä? To čo je?

Noelani

Hlavné strategické ciele, úlohy a cesty k ich splneniu
Strategickým cieľom vytýčeným 26. Valným zhromaždením Organizácie spojených národov zostáva do roku 2015 docieliť obrat v šírení pandémie HIV vo svete. Tento náročný cieľ je potrebné dosiahnuť prostredníctvom národných programov. Prevencia HIV/AIDS v Slovenskej republike je zameraná na nasledovné činnosti:

4.1. Znížiť riziko vzniku a šírenia HIV infekcie
4.1.1 Prevencia sexuálneho prenosu HIV:
podpora aktivít vedúcich k partnerskej vernosti
podpora aktivít bezpečnejšieho sexu
zabezpečenie dostupnosti a používanie mužských a ženských prezervatívov
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre osoby s pohlavne prenosnými ochoreniami
zabezpečenie preventívnych aktivít medzi ľuďmi vo vyššom riziku akvirácie infekcie HIV, medzi mladými ľuďmi a ľuďmi v rizikových situáciách
podpora a zabezpečenie programov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravie
zabezpečenie dostupného, dobrovoľného, bezplatného a anonymného poradenstva a testovania na HIV protilátky pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a najmä, ohrozené skupiny obyvateľstva
poskytovanie možnosti antivírusovej liečby pre osoby žijúce s HIV v sérodiskordantných pároch bez ohľadu na počet CD4 buniek
poskytovanie finančne a regionálne dostupnej post-expozičnej profylaxie.
4.1.2 Prevencia prenosu HIV krvou
zabezpečenie zásobovania zdravotníckych zariadení bezpečnou krvou ako aj účelné používanie transfúznych prípravkov a krvných derivátov
zabezpečenie aseptických podmienok pri invazívnych výkonoch, pri ktorých dochádza k porušeniu anatomickej bariéry, vrátane kozmetických výkonov, tetovania a piercingu
podpora opatrení smerujúcich k bezpečnejšej aplikácii drogy u osôb, ktoré si aplikujú drogy injekčne
podpora predaja injekčných striekačiek v lekárňach osobám, ktoré si aplikujú drogy injekčne
zabezpečenie pravidelného, poradenstva a dobrovoľného testovania HIV protilátok u osôb, ktoré si aplikujú drogy injekčne
zvýšenie dostupnosti substitučnej liečby pre ľudí, ktorí užívajú injekčne drogy
4.1.3. Prevencia vertikálneho prenosu infekcie HIV
poskytovanie informácií ženám o prevencii HIV infekcie prenášanej perinatálnym spôsobom
vyšetrenie protilátok proti HIV u tehotných žien
podpora programov zameraných na reprodukčné a sexuálne zdravie ľudí žijúcich s HIV
zabezpečenie dostupnej gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej starostlivosti,
zabezpečenie univerzálne dostupnej antivírusovej liečby pre všetky osoby

4.2. Znížiť nežiadúce následky, osobný a sociálny dopad HIV infekcie na jednotlivcov a spoločnosť
4.2.1 Zabezpečiť adekvátnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť
zabezpečenie potrebnej komplexnej zdravotnej starostlivosti vrátane liečby ľudí žijúcich s HIV a s AIDS, najmä zabezpečenie dostupnej stomatologickej, gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej starostlivosti, ktoré patria medzi ohrozené skupiny obyvateľstva
zabezpečenie psychosociálnej, psychologickej a psychiatrickej starostlivosti pre ľudí žijúcich s HIV, ich partnerov a rodinných príslušníkov, vrátane služieb krízovej intervencie
zabezpečenie univerzálne dostupnej antivírusovej liečby pre všetky osoby
zabezpečenie dostupnej komplexnej zdravotnej starostlivosti o osoby s pohlavne prenosnými infekciami
zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb pre ľudí žijúcich s HIV, vrátane pobytu v krízových centrách
4.2.2. Podporovať akcie a aktivity smerujúce ku zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov infekcie HIV/AIDS na spoločnosť
zvyšovanie informovanosti populácie tak, aby nevznikali diskriminačné postoje spoločnosti resp. tieto obmedzovať
zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti, najmä zdravotníckych pracovníkov s cieľom zníženia a zamedzenia diskriminácie ľudí žijúcich s HIV
zabezpečenie, aby sa k HIV/AIDS pristupovalo tak, ako ku každému inému prenosnému ochoreniu a teda aby epidemiológ mohol vykonávať rovnaký prieskum v ohnisku ochorenia, ako pri výskyte iných prenosných ochorení a aby pacient s HIV pozitivitou bol povinný spolupracovať s epidemiológom
osloviť ombudsmana s možnosťou hájenia práv ľudí žijúcich s HIV

Noelani

Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. Rovnako nie je možné opísať štádia a očakávať, že u každého bude infekcia HIV prebiehať podľa popisu. I keď nie je možné explicitne popísať priebeh infekcie, nasledujúci popis môže pomôcť pochopiť infekciu HIV, až po ochorenie AIDS.

Po tom, ako sa vírus HIV dostane do ľudského organizmu, začne sa usadzovať v bunkách. Ľudia sa považujú za infekčných (teda schopných preniesť HIV na druhú osobu), hneď po nákaze a infekčnosť ich bude sprevádzať počas celého života. Ľudia môžu vyzerať úplne zdravo mnoho rokov, napriek tomu, že v ich tele sa už dejú zmeny. Preto je testovanie jediným spôsobom, ako zistiť HIV status.

1. štádium - primárna/akútna infekcia a sérokonverzia
Obyčajne trvá len týždeň, alebo dva. V tomto období sa vírus HIV snaží dostať do vnútra buniek nášho imunitného systému. Avšak niektorí odborníci do prvého štádia zaraďujú aj obdobie, kedy si organizmus vytvára protilátky HIV, aby mohol proti vírusu bojovať – tzv. sérokonverzia. To trvá zvyčajne 6-12 týždňov.

Počas tohto obdobia sa niektorí ľudia cítia v poriadku resp. intenzita príznakov je tak nízka, že si nič nezvyčajné nevšimnú. Asi 70% zažíva nešpecifické príznaky podobné chrípke (napr.: horúčky, zdurené uzliny, nočné potenie, triaška). Len 20% z nich cíti také ťažkosti, že navštívi lekára. Avšak obyčajne príznaky nevedú k podozreniu na HIV infekciu. Testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu (ak sérokonverzia ešte neskončila) nepotvrdia infekciu, pretože organizmus protilátky ešte nemá vytvorené. Táto situácia sa popisuje aj ako „falošne negatívny“ výsledok. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.

2. štádium - asymptomatické, alebo bezpríznakové štádium
Táto fáza trvá približne 10 rokov a ako z názvu vyplýva, je bez väčších príznakov. Počas tejto doby nič nenaznačuje, že by bol človek chorý, snáď s výnimkou zdurených lymfatických uzlín. Po 12 týždňoch je čas ísť na testy na protilátky HIV, pretože nič iné nepomôže infekciu HIV zistiť.

Avšak pocit zdravia neznamená, že sa v organizme nič nedeje. Vírus HIV je naopak veľmi aktívny, snaží sa dostať do väčšiny ľudských buniek, neustále sa rozmnožuje a preniká stále ďalej a ďalej. V priemere toto obdobie množenia a prenikania trvá asi 8 rokov. Avšak naozaj je to len priemer. Každý sme iný. U niektorých môže vírus HIV postupovať oveľa pomalšie, u iných žiaľ rýchlejšie.

Ľudia, ktorí o svojom HIV statuse vedia, sú v starostlivosti lekára/ky, ktorý sleduje počet CD4 lymfocytov a vírusovú záťaž. Tie zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodnutí, kedy treba začať s liečbou. Včasná lekárska starostlivosť umožňuje ľuďom žijúcim s HIV prevziať kontrolu nad liečbou predtým, než sa objavia príznaky infekcie HIV. Vďaka liečbe sa odďaľuje aj doba, kedy infekcia postúpi do tretieho štádia a v prípade úspešnosti liečby infekcia ani nepostúpi ďalej.

3. štádium - symptomatické, alebo príznakové štádium
V tomto štádiu je imunitný systém dlhodobo vystavený vírusu HIV. Ľudia začínajú pociťovať prvé príznaky infekcie HIV (napr.: únava, nočné potenie, mierny úbytok na váhe, infekcie kože, herpesové ochorenia). Toto štádium môže trvať rôzne dlho – ovplyvňuje to mnoho faktorov (napr.: rýchlosť množenia vírusu, či je človek v liečbe, alebo len teraz sa dozvedel o svojom HIV statuse) - avšak priemerná doba trvania príznakového štádia je 5-7 rokov.

Ako choroba postupuje, príznaky nadobúdajú na intenzite a imunitný systém začína byť stále vážnejšie a vážnejšie poškodeným. Začínajú sa prejavovať tzv. oportúnne (pridružené) infekcie. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré zdravý človek prekoná ľahko, ale človek s oslabenou imunitou má s ich prekonaním ťažkosti.

4. štádium - neskoré štádium
Neskoré štádium je štádium AIDS (teda syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti). V tomto štádiu je imunitný systém vážne poškodený. Syndróm AIDS sa skladá z viacerých zdravotných problémov. Toto štádium sa diagnostikuje podľa samostatných kritérií (počet CD4 lymfocytov, hodnota vírusovej záťaže a/alebo prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnnych infekcií).HIV v Slovenskej republike
Od roku 1985 do 31.12.2013 sa infekcia HIV/AIDS potvrdila u 512 občanov SR a 127 cudzincov, 71 osôb ochorelo na AIDS a 41 na AIDS zomrelo.
V roku 2013 sa infekcia HIV v SR potvrdila u 82 osôb, z toho u 2 cudzincov.
Najviac HIV-infikovaných osôb žije v bratislavskom kraji.
Rozdelenie HIV pozitívnych prípadov podľa veku jasne ukazuje maximum ohrozenia vo vekovej skupine 25-29 rokov.
Najčastejším spôsobom prenosu infekcie HIV v SR je nechránený sexuálny kontakt muža s mužom.
Pri prenose infekcie HIV heterosexuálnym stykom dominujú ženy nad mužmi.

Noelani

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam.
Tento vírus napadá v organizme určitú skupinu bielych krvinek, T lymfocytov, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krvinek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným
ochoreniam, baktériám a vírusom

Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2−3 týždne od infikovania. Avšak človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhú dobu, napríklad niekoľko rokov, vôbec žiadne zdravotné problémy. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. I v tomto období môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Pritom sám vyzerá a cíti sa celkom zdravý a ani jeho partner na ňom nič nespozná. Len pri laboratórnom vyšetrení na prítomnosť HIV protilátok je u testovaného zistený pozitívny nález, človek je "HIV pozitívny".

Podľa súčasných poznatkov nemožno s určitosťou povedať, či sa u všetkých HIV nakazených osôb ochorenie prejaví. U veľkej väčšiny z nich dôjde k rozvoju príznakov v priemere za 10 -11 rokov po nakazení. Ako rýchlo alebo neskoro dôjde k rozvoju ochorenia AIDS, ovplyvňuje celý rad faktorov, ako je pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, vyrovnávanie sa so stresovými situáciami, výživové návyky a mnoho ďalších podmienok, predovšetkým včas začatá liečba. Každé, i ľahké ochorenie predstavuje pre organizmus záťaž. K prepuknutiu choroby AIDS zo štádia obyčajnej HIV pozitivity môže tiež prispieť tzv. reinfekcia, teda príjem ďalšej dávky vírusu do organizmu. Preto i HIV pozitívny človek pri sexuálnom styku s HIV pozitívnym partnerom musí dodržiavať zásady bezpečného sexu a používať ochranné prostriedky, aby chránil nielen druhých, ale i sám seba.Skratka AIDS znamená Syndróm Získanej Imunitnej Nedostatočnosti (z anglického prekladu Acquired ImmunoDeficiency Syndrome). AIDS je názov štvrtého štádia infekcie HIV.

Byť HIV+ neznamená byť okamžite chorý na AIDS. Trvá často niekoľko rokov, kým štádium AIDS prepukne. Vírus HIV sa v ľudskom organizme postupne rozširuje a oslabuje náš imunitný systém.

Kedy nastáva AIDS?
AIDS nastáva v momente, keď je ľudský imunitný systém vážne poškodený. Toto štádium sa diagnostikuje podľa samostatných kritérií:
počet CD4 lymfocytov. Počet buniek CD4 v priebehu HIV infekcie klesá – norma u zdravého človeka je 600-1200/mm3, AIDS nastáva keď ich je menej ako 200. 2
hodnota vírusovej záťaže
prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnnych infekcií. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré zdravý človek prekoná ľahko, ale človek s oslabenou imunitou má s ich prekonaním ťažkosti.
Sprievodnými znakmi prepuknutia štádia AIDS sú aj strata hmotnosti, mozgové tumory a iné zdravotné ťažkosti. 3

Je možné AIDS liečiť?
AIDS je možné liečiť. Diagnóza AIDS neznamená nevyhnutne trest smrti. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia. „Napríklad, niektorí ľudia mali chorobu na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a potom sa z tejto choroby úplne uzdravili a dlhé roky, dokonca celé desaťročia žili s HIV a boli zdraví. Navyše mnohí ľudia, ktorí žijú s HIV veľa rokov, nikdy neboli chorí kvôli HIV.“

rena333

AIDS (z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. V roku 2007 žilo na celom svete približne 33,2 milióna ľudí s touto chorobou a zabila asi 2,1 milióna ľudí, vrátane 330 000 detí.
AIDS je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu nebezpečné aj také typy infekcií alebo zhubného bujnenia, ktoré sa u zdravého človeka vôbec nevyskytujú. Pôvodcom choroby sú dva kmene vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV, z angl. Human Immunodeficiency Virus), patriace k retrovírusom HIV-1 a HIV-2.

rena333

Napriek tomu, že sa nám môže zdať, že hrozba AIDS život u nás veľmi neovplyvňuje, nie je to pravda. I vedci sa neustále zaoberajú skúmaním vírusu HIV a prichádzajú na nové súvislosti. To, že AIDS je ochorenie zatiaľ neliečiteľné a smrteľné, vieme všetci, avšak nedávno sa ukázalo, že škodí nielen imunitnému systému, ale i nervovému.

Veľmi rýchlo starne

Americkí experti zistili, že ľudia napadnutí vírusom HIV, okrem pomalého chradnutia a nabaľovania rôznych ochorení, trpia i úplne iným neduhom. A síce, výrazne rýchlejšie starnú, veľmi sa u nich prejavuje a urýchľuje starnutie mozgu. Po rokoch života s infekciou HIV môžu mať takto chorí ľudia mozog starší o pätnásť až dvadsať rokov ako ich rovesníci, ktorí netrpia ochorením AIDS. Päťdesiatročný muž s AIDS môže teda nielen vyzerať na sedemdesiat, ale sa tak aj správať a uvažovať.

Ničí takmer všetko

Agentúra Famous zverejnila výsledky najnovšej štúdie a tiež vyjadrenie docenta Beaua Ancese z Washington University. Tento docent tvrdí, že sa dlho vie, že HIV má zhubný vplyv na srdce, pečeň, hormonálny systém, kostru i obličky, avšak zatiaľ nikto neopísal negatívny vplyv aj na nervový systém a na mozog.