Zoznam produktov - Homeopatiká

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
RHUS TOXICODENDRON glo 45 g
RHUS TOXICODENDRON glo 1x8 g d201-1000
RHUS TOXICODENDRON glo lm 5 g
RHUS TOXICODENDRON sol 10 ml d201-1000
RHUS TOXICODENDRON sol 20 ml
RHUS TOXICODENDRON sol 50 ml
RHUS TOXICODENDRON sol lm 10 ml
RHUS TOXICODENDRON tbl 10 g
RHUS TOXICODENDRON tbl 50 g
RHUS TOXICODENDRON glo 1x8 g d31-200
RHUS TOXICODENDRON sol 10 ml d31-200
RHUS TOXICODENDRON glo 1x8 g d1-d30
RHUS TOXICODENDRON sol 10 ml d1-d30
RUTA glo 1x8 g d201-1000
RUTA glo 45 g
RUTA glo lm 5 g
RUTA sol 10 ml d201-1000
RUTA sol 20 ml
RUTA sol 50 ml
RUTA sol lm 10 ml
RUTA tbl 10 g
RUTA tbl 50 g
RUTA glo 1x8 g d31-200
RUTA sol 10 ml d31-200
RUTA glo 1x8 g d1-d30
RUTA sol 10 ml d1-d30