Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok

sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.)

Súhrn

Názov
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok
Balenie
sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.)
ATC Skupina
27
Kód
08468
Preskripčné obmedzenie
A
Indikačné obmedzenia
NEU