Paclitaxel Kabi 6 mg/ml

con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)

Súhrn

Názov
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
Balenie
con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)
ATC Skupina
44
Kód
04399
Spôsob úhrady lieku
liek podaný pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v ambulancii lekára, pri lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného výkonu. Vykazuje sa zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
Preskripčné obmedzenie
ONK