Zabcare 10 mg filmom obalené tablety

tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
ATC Skupina
73
Kód
30195
Preskripčné obmedzenie
S
Indikačné obmedzenia
GYN, GYU, URO