Zabcare 5 mg filmom obalené tablety

tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
ATC Skupina
73
Kód
30185
Preskripčné obmedzenie
I
Indikačné obmedzenia
GYN, GYU, URO