OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety

tbl flm 100x12,5 mg (fľ.HDPE)

Súhrn

Názov
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 100x12,5 mg (fľ.HDPE)
ATC Skupina
77
Kód
1602A
Držiteľ
Orion Corporation, Espoo