OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety

tbl flm 250x12,5 mg (fľ.HDPE)

Súhrn

Názov
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 250x12,5 mg (fľ.HDPE)
ATC Skupina
77
Kód
1603A
Držiteľ
Orion Corporation, Espoo