OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety

tbl flm 30x12,5 mg (fľ.HDPE)

Súhrn

Názov
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 30x12,5 mg (fľ.HDPE)
ATC Skupina
77
Kód
1599A
Držiteľ
Orion Corporation, Espoo