Nalgesin FORTE 550 mg - Príbalový leták

tbl flm 90x550 mg (blis.Al/PVC)

Obsah príbalového letáku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03377

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Nalgesin FORTE 550 mg

filmom obalené tablety

sodná soľ naproxénu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Nalgesin FORTE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Nalgesin FORTE

3. Ako užívať Nalgesin FORTE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nalgesin FORTE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nalgesin FORTE a na čo sa používa

Nalgesin FORTE je liek na zmiernenie bolesti a zápalu a na zníženie horúčky.

Pôsobí tak, že bráni tvorbe prostaglandínov. Tablety sa ľahko rozpúšťajú a preto je nástup účinku lieku rýchly.

Nalgesin FORTE zmierňuje bolesť a zápal a znižuje horúčku. Používa sa na:

 • bolesť hlavy a zubov,

 • bolesť svalov, kĺbov a chrbta (chrbtice),

 • prevenciu a liečbu migrény

 • gynekologické problémy (menštruačné bolesti a kŕče, bolesť po zavedení vnútromaternicového telieska a iné bolesti),

 • bolesť svalov a kĺbov sprevádzanú prechladnutím a nádchou,

 • ako prídavný liek pri infekciách na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky,

 • pri reumatických ochoreniach (reumatoidná artritída, chronická juvenilná idiopatická artritída, artróza, ankylozujúca spondylitída a dna), pretože účinkuje protizápalovo a zmierňuje bolesť.

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Nalgesin FORTE

Neužívajte Nalgesin FORTE

 • ak ste alergický na sodnú soľ naproxénu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohot lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidové protizápalové lieky (nesteroidové antireumatiká) a máte ťažkosti s dýchaním (bronchiálna astma),

 • ak pri jeho používaní máte žihľavku (urtikária) alebo zápal sliznice nosa (rinitída),

 • ak máte žalúdkový alebo dvanástnikový vred (gastrointestinálny vred) alebo iné ochorenie tráviaceho traktu,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním,

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Nepodávajte Nalgesin FORTE deťom mladším ako 2 roky.

Povedzte svojmu lekárovi ak trpíte chronickým ochorením, metabolickou poruchou, ak máte vysoký krvný tlak alebo užívate iné lieky.

Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nalgesinu FORTE

 • ak máte, alebo ste v minulosti mali ochorenie tráviaceho traktu, lekár vás bude dôsledne kontrolovať; zvýšená opatrnosť by mala byť pri ulceratívnej kolitíde (vredový zápal hrubého čreva a konečníka) a Crohnovej chorobe (zápal určitej časti tráviacej sústavy), pretože sa tieto choroby môžu vrátiť alebo zhoršiť. Závažné vedľajšie účinky v tráviacom trakte sa môžu objaviť bez predchádzajúcich problémov; možné sú krvácanie a perforácia čreva (pretrhnutie steny čreva).;

 • ak sa liečite na epilepsiu alebo máte veľmi zriedkavú poruchu metabolizmu krvného farbiva (porfýriu);

 • ak máte poruchu zrážania krvi alebo ak súbežne užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulanty, fibrinolytiká);

 • pri veľkých a otvorených ranách a minimálne 48 hodín pred naplánovanou veľkou operáciou;

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene;

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním.

Lieky ako Nalgesin FORTE môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku a dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, prekonali ste porážku alebo si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), poraďte sa o svojej liečbe s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Tak, ako všetky lieky podávané starším pacientom, aj sodná soľ naproxénu sa má podávať v najnižších účinných dávkach.

Iné lieky a Nalgesin FORTE

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikov.

Nalgesin FORTE a niektoré iné lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať, čo môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu ich účinku. Sú to:

 • iné lieky na zmiernenie bolesti (kyselina acetylsalicylová a iné nesteroidové protizápalové lieky),

 • iné lieky, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku, naproxén,

 • lieky proti zrážavosti krvi (antikoagulanciá, fibrinolytiká),

 • lieky na liečbu cukrovky (sulfonylurea),

 • lieky na liečbu epilepsie (deriváty hydantoínu),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • lieky na zvýšené vylučovanie moču (furosemid),

 • lieky na liečbu duševných ochorení (lítium),

 • lieky, ktoré podporujú vylučovanie kyseliny močovej z tela a pomáhajú predchádzať záchvatom dny (probenecid),

 • lieky potlačujúce imunitný systém (cyklosporín),

 • lieky na liečbu zhubných ochorení a zápalov kĺbov (metotrexát),

 • lieky na liečbu AIDS (zidovudín).

Nalgesin FORTE a jedlom, nápoje a alkohol

Tablety zapite tekutinou. Môžete ich užívať pred, počas alebo po jedle.

Súbežné užívanie Nalgesinu FORTE s alkoholom môže zvýšiť riziko žalúdočného krvácanie.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ak začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie sodnej soli naproxénu sa počas tehotenstva neodporúča. Lekár rozhodne, či možný prínos pre tehotnú ženu prevyšuje riziko ohrozenia dieťaťa. Preto, ak ste tehotná, mali by ste užívať tento liek len na odporúčanie lekára.

V posledných troch mesiacoch tehotenstva tento liek nesmiete užívať.

Dojčenie sa počas liečby Nalgesinom FORTE neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nalgesin FORTE nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Nalgesin FORTE obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 2,18 mml (alebo 50,00 mg) sodíka v jednej dávke. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorý majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.

3. Ako užívať Nalgesin FORTE

Vždy užívajte Nalgesin FORTE presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná denná dávka na zmiernenie bolesti sa pohybuje od 550 mg (1 tableta) do 1 100 mg (2 tablety). Začiatočná dávka je 550 mg (1 tableta), pokračuje sa dávkou 275 mg (pol tablety) každých 6 až 8 hodín. váš lekár vám predpíše presnú dennú dávku podľa vášho zdravotného stavu. Maximálna denná dávka je 1 650 mg (3 tablety).

Použitie u detí a dospievajúcich

Dospievajúci starší ako 16 rokov

Odporúčaná denná dávka na zmiernenie bolesti sa pohybuje od 550 mg (1 tableta) do 1 100 mg (2 tablety). Začiatočná dávka je 550 mg (1 tableta), pokračuje sa dávkou 275 mg (pol tablety) každých 6 až 8 hodín. váš lekár vám predpíše presnú dennú dávku podľa vášho zdravotného stavu. Maximálna denná dávka je 1 650 mg (3 tablety).

Deti vo veku 2 až 16 rokov

Podávajte 10 mg/kg/deň v dávkach v 12 hodinových intervaloch. Deťom vo veku od 2 do 16 rokov nepodávajte viac ako polovicu tablety (275 mg) v jednej dávke.

Starší pacienti

Nalgesin FORTE sa odporúča užívať v najnižších účinných dávkach.

Pacienti s ochorením obličiek

Nalgesin FORTE sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením obličiek.

Pacienti s ochorením pečene

Nalgesin FORTE sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením pečene.

Ak máte pocit, že účinok lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikov.

Ak užijete viac Nalgesinu FORTE ako máte

Prekročenie dávky môže vyvolať bolesť brucha, nevoľnosť, závraty, zvonenie v ušiach, podráždenosť, v ojedinelých prípadoch vracanie krvi (hemateméza), krv v stolici (meléna), poruchy vedomia, problémy s dýchaním, kŕče a zlyhanie obličiek.

V prípade úmyselného predávkovania, lekár vás bude náležite liečiť.

Ak zabudnete užiť Nalgesin FORTE

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Liek užívajte každý deň vždy v tom istom čase. Ak ste zabudli užiť liek v stanovenom čase, užite ho hneď ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku.

Ak prestanete užívať Nalgesin FORTE

Ak užívate sodnú soľ naproxénu na utlmenie krátkodobej bolesti, môžete ju bezpečne prestať užívať bezprostredne po skončení dôvodov na jej užívanie. Ak vám lekár predpíše dlhotrvajúcu liečbu, poraďte sa s ním pred tým, ako liečbu ukončíte.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitie tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Nalgesin FORTE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zoradené v nasledujúcich skupinách podľa frekvencie:

Veľmi časté:
Postihuje viac ako 1 používateľa z 10
Časté:
Postihuje 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté:
Postihuje 1 až 10 používateľov z 1 000
Zriedkavé:
Postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé:
Postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000
Neznáme:
Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Vedľajšie účinky sú najčastejšie spojené s užívaním vysokých dávok.

Časté:

 • zápcha, bolesť brucha, nevoľnosť, porucha trávenia, hnačka, zápal v ústnej dutine,

 • bolesť hlavy, točenie hlavy, závraty, malátnosť,

 • svrbenie, kožná vyrážka, krvácanie do pokožky alebo slizníc (ekchymóza), červeno sfarbené malé škvrny a bodky na pokožke spôsobené slabým krvácaním do alebo pod pokožku (purpura),

 • zvonenie v ušiach (tinitus), poruchy sluchu,

 • poruchy videnia,

 • opuch, rýchle alebo silné búšenie srdca (palpitácie),

 • smäd, potenie,

 • dýchavičnosť (dyspnoe).

Menej časté:

 • žalúdočno-črevné krvácanie a/alebo perforácia (prederavenie) žalúdka, vracanie krvi zo žalúdka alebo pažeráka (hemateméza), krv v stolici (meléna), vracanie,

 • zmeny v hladine pečeňových enzýmov, žltačka,

 • depresia, abnormálne sny, neschopnosť sústrediť sa, nespavosť, nevoľnosť,

 • bolesť svalov a svalová slabosť,

 • vypadávanie vlasov (alopécia), fotosenzitívna dermatitída (zápal kože zo zvýšenej citlivosti na svetlo),

 • poruchy sluchu,

 • kongestívne srdcové zlyhanie (lieky ako Nalgesin FORTE môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo porážky),

 • reakcie z precitlivenosti,

 • horúčka - triaška a vysoká teplota,

 • menštruačné problémy,

 • poruchy funkcie obličiek (glomerulárna nefritída, hematúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, obličková nedostatočnosť, obličkové zlyhanie, obličková papilárna nekróza),

 • zmeny v krvnom obraze (eozinofília, granulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia),

 • pneumónia (zápal pľúc).

Vedľajšie účinky pri ktorých nie je známy vzťak so sodnou soľou naproxénu:

 • zmeny v krvnom obraze (aplastická anémia, hemolytická anémia),

 • zápal obalov centrálnej nervovej sústavy (aseptická meningitída), duševné (kognitívne) poruchy,

 • kožné reakcie z precitlivenosti (epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, fotosenzitívne reakcie pripomínajúce neskorú kožnú porfýriu a bulóznu epidermolýzu, Stevensov-Johnsonov syndróm, žihľavka),

 • zápal sliznice v ústach (ulceratívna stomatitída),

 • zápal krvných ciev (vaskulitída),

 • reakcie z precitlivenosti (angioneurotický edém), vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia), nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. Ako uchovávať Nalgesin FORTE

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte blister vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Nalgesin FORTE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nalgesin FORTE obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ naproxénu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 550 mg sodnej soli naproxénu, čo zodpovedá 500 mg naproxénu.

 • Ďalšie zložky sú povidón, mikrokryštalická celulóza (E 460), mastenec (E553b) a magnéziumstearát (E 572) v jadre tablety a hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 8000 a hlinitý lak indigokarmínu (E 132) vo filmovom obale tablety.

Ako vyzerá Nalgesin FORTE a obsah balenia

Nalgesin FORTE sú oválne mierne dvojvypuklé tmavomodré filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Filmom obalené tablety sú dostupné v škatuľkách po 10, 20, 30, 50, 60 alebo 90 tabliet v blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.