V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA - Príbalový leták

tbl 30x800 KU (blis.Al/PVC)

Obsah príbalového letáku

Písomná informácia pre používateľa

Informácia o použití, čítajte pozorne!

V - P E N I C I L I N 0,4 M E G A B I O T I K A

V - P E N I C I L I N 0,8 M E G A B I O T I K A

V - P E N I C I L I N 1,2 M E G A B I O T I K A

tablety

Zloženie lieku

Liečivo:

phenoxymethylpenicillinum kalicum (draselná soľ penicilínu V) 400 000 IU (261mg),

800 000 IU (523 mg) alebo 1 200 000 IU (784 mg) v 1 tablete.

Pomocné látky:

lactosum monohydricum(monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (stearan horečnatý).

Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum.

Charakteristika

Baktericídne antibiotikum so stredne širokým spektrom účinku, odolné voči žalúdočnej kyseline. Maximálnu koncentráciu v krvi dosahuje hodinu po podaní, účinná hladina v krvi sa udrží 4 - 6 hodín. Prítomnosť potravy v žalúdku zhoršuje vstrebávanie. Vylučuje sa obličkami.

Terapeutické indikácie

Prípravok sa používa na liečbu ľahkých až stredne ťažkých infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na penicilín. Sú to najmä infekcie dýchacích ciest (bronchitída, bronchopneumónia, pneumónia), infekcie v oblasti hrdla, nosa a uší (faryngitída, tonzilitída, sinusitída, otitis media), infekcie v oblasti úst a tváre vychádzajúce zo zubov; infekcie kože (erysipel, erysipeloid, migrujúci erytém), zápal lymfatických uzlín a lymfatických ciev, šarlach (aj preventívne). Ďalej prevencia akútnej reumatickej horúčky, prevencia endokarditídy pri zásahoch v oblasti zubov, úst, čeľustí alebo horných dýchacích ciest.

Možno ho kombinovať s iným antibiotikom.

Prípravok môžu užívať dospelí, mladiství i deti, tehotné a dojčiace ženy.

Dávkovanie

Dávkovanie je individuálne podľa charakteru a závažnosti infekcie. Podľa novších empirických skúseností je fenoxymetylpenicilin účinný aj vtedy, ak je podávaný 3-krát denne.

Obvykle sa V-Penicilin užíva takto:

Deti od 3 rokov do 25 kg telesnej hmotnosti 400 000 IU každých 8 hodín.

Deti od 25 do 40 kg telesnej hmotnosti 400 000-800 000 IU každých 8 hodín.

Adolescenti a dospelí do 70 kg telesnej hmotnosti 800 000 IU každých 8 hodín.

Dospelí nad 70 kg telesnej hmotnosti 800 000-1 200 000 IU každých 8 hodín.

Podľa citlivosti pôvodcu ochorenia a druhu i závažnosti choroby môže ošetrujúci lekár dávky primerane upraviť.

O dĺžke liečby penicilínom rozhoduje vždy ošetrujúci lekár. Fenoxymetylpenicilin sa užíva obvykle 7-10 dní, najmenej 2-3 dni po odoznení príznakov choroby. Terapia sa nesmie v žiadnom prípade svojvoľne ukončiť po vymiznutí klinických príznakov ochorenia, pretože je to spojené s rizikom recidív ochorenia a neskorších komplikácií (reumatická horúčka, glomerulonefritída).

Maximálna dávka nie je uvádzaná, pretože penicilín je látka s nízkou toxicitou a širokým terapeutickým indexom.

Spôsob podávania

Tablety sa užívajú najlepšie jednu hodinu pred jedlom nerozhryznuté a zapíjajú sa pohárom vody (200 až 250 ml). Pri užití po jedle sa môže prechod účinnej látky do krvného obehu oddialiť a prípadne aj znížiť.

Kontraindikácie

Lieksa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na penicilíny. Príznaky tejto precitlivenosti(žihľavka, horúčka, bolesti kĺbov) sa môžu objaviť až po zahájení liečby, a je potrebné, aby chorý o tom neodkladne informoval lekára. Pacienti so žihľavkou, bronchiálnou astmou a sennou nádchou môžu prípravok užívať len v prípadoch, keď je to nevyhnutné.

Upozornenie

Liek musíte užívať pravidelne. Ak zabudnete zobrať predpísanú dávku, užite ju akonáhle si spomeniete a ďalej pokračujte podľa pôvodnej schémy.

V-penicilín prakticky nemá toxické účinky a preto pri predávkovaní stačí prerušiť užívanie a informovať o tom ošetrujúceho lekára.

Interakcie

Účinky V-penicilínu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Preto by mal byť Váš lekár informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate, alebo začnete užívať a to na lekársky predpis i bez neho.

V-Penicilin Biotika by sa nemal užívať spoločne s chemoterapeutikami s bakteriostatickým účinkom (tetracyklíny, sulfónamidy, chloramfenikol a i.), pretože nastáva pokles protimikróbnej účinnosti.

Niektoré liečivá (napríklad salicyláty, indometacín, fenylbutazón, sulfinpyrazón) zvyšujú hladiny penicilínu v krvnom sére a predlžujú jeho účinok.

Liek môže prechodne znížiť účinok hormonálnych antikoncepčných prípravkov a preto sa odporúča počas liečby zaistiť ochranu iným spôsobom.

Nežiaduce účinky

Liek sa obvykle dobre znáša, ale pri liečbe sa môžu objaviť aj nežiaduce účinky. U osôb s akoukoľvek alergiou je vyššia pravdepodobnosť alergickej reakcie na penicilín. Ľahké príznaky precitlivenosti sa môžu prejaviť po začatí liečby kožnými reakciami (svrbenie, žihľavka, zápal slizníc v oblasti úst a tváre), ďalej poruchami činnosti žalúdka a čriev, prejavujúcimi sa pocitom na dávenie, dávením, bolesťou v dutine brušnej, riedkou stolicou alebo hnačkou. Majú obvykle mierny charakter a často miznú už počas liečby, alebo po jej prerušení.

Prípadný výskyt nežiaducich účinkov alebo iné neobvyklé reakcie oznámte svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Najťažším a výnimočným prejavom precitlivenosti na penicilín je anafylaktický šok, ktorý sa väčšinou dostaví niekoľko minút po podaní.

Pri anafylaktickej reakcii, ktorá sa prejaví zlyhaním srdcovej činnosti a dýchania je nutná okamžitá lekárska pomoc.

Uchovávanie

V suchu, pri teplote 10 - 25 oC, chrániť pred svetlom.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačenej na obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie

30 tabliet po 400 000 IU

30 tabliet po 800 000 IU

30 tabliet po 1 200 000 IU

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BIOTIKA a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Dátum poslednej revízie

október 2006