Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Candibene

crm der 1x20 g (tuba Al)

Súhrn

Názov
Candibene
Balenie
crm der 1x20 g (tuba Al)
ATC Skupina
26
Počet denných definovaných dávok liečiva v balení lieku (DDD)
20,
Kód
62865
Držiteľ
Ratiopharm GmbH, Ulm
Spôsob úhrady lieku
liek čiastočne uhrádzaný na základe zdravotného poistenia

Príbalový leták (PIL)

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02112

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02115

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Candibene ®

dermálny krém

(clotrimazolum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Candibene ® obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky liečby.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

  1. Čo je Candibene ® a na čo sa používa

  2. Skôr ako použijete Candibene ®

  3. Ako používať Candibene ®

  4. Možné vedľajšie účinky.

  5. Ako uchovávať Candibene ®

  6. Ďalšie informácie

  1. ČO JE Candibene ® A NA ČO SA POUŽÍVA

Dermálny krém Candibene ® je antimykotikum (liek na liečenie kožných ochorení - mykóz). Klotrimazol je látka účinná proti citlivým pôvodcom hubových ochorení. Vo forme krému je vhodný na miestnu protiplesňovú (antimykotickú) liečbu.

Candibene ® dermálny krém je určený na liečbu hubových ochorení kože (mykóza tinea), ako sú napr. pityriasis versicolor, dermatofytózy, kandidózy, kandidózy vonkajších pohlavných orgánov (balanitídy a vulvitídy), keratomykózy (plesňové ochorenie rohovky), medziprstové mykózy (interdigitálne mykózy), hubovité ochorenia nechtového lôžka (paronychie) a erytrazma (kožné ochorenie prejavujúce sa ostro ohraničenými hnedavo červenými škvrnami so zriaseným šupinatým povrchom, lokalizovanými hlavne na vnútorných plochách stehien) .

2. SKÔR AKO POUŽIJETE Candibene ®

Nepoužívajte Candibene ®

- keď ste alergický (precitlivený) na klotrimazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek obsiahnutých v krémovom základe lieku Candibene ®

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Klotrimazol znižuje účinnosť amfotericínu a iných polyénových antibiotík (nystatín, natamycín).

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Použitie počas gravidity a pri dojčení posúdi lekár.

3. AKO POUŽÍVAŤ UŽÍVAŤ Candibene ®

Pokiaľ lekár neurčí inak, krém sa najčastejšie nanáša 2 - 3 x denne v tenkej vrstve na postihnuté miesta. Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť.

Dĺžka užívania:

Zvyčajná dĺžka liečby je 2 - 4 týždne, pityriasis versicolor sa zvyčajne vylieči po 1- 3-týždňovej aplikácii, pri zápaloch v genitálnej oblasti 1 - 2 týždne.

Aby sa dosiahlo úplné vyliečenie, nemá sa prestať s podávaním lieku hneď po vymiznutí príznakov ochorenia.

Pri mykóze kože nôh (chodidla) treba pokračovať v liečbe dva týždne po vymiznutí príznakov, aby sa predišlo recidíve (návratu ochorenia).

Ak príznaky pretrvávajú, konzultujte ďalší postup s lekárom.

Bez súhlasu lekára nepoužívajte u detí do 2 rokov.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Candibene ®

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Candibene ® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k miestnej kožnej reakcii (sčervenanie, pálenie, svrbenie).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Candibene ®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Candibene ® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Candibene ® obsahuje

- Liečivo je klotrimazol, 10 mg v 1 g dermálneho krému.

- Ďalšie zložky sú: sorbitánstearát, polysorbát 60, cetyl palminát, cetylalkohol a stearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čistená voda.

Obsah balenia

20 g, 50 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Výrobca: Merckle GmbH, Blaubeuren, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2010.

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02112

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02115

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Candibene

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

1 g dermálneho krému obsahuje 10 mg clotrimazolum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny krém.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Mykózy kože, kožných záhybov a slizníc spôsobené dermatofytmi, kvasinkami (napr. rôznymi druhmi kandíd), a plesňami, ako sú napr.: interdigitálne mykózy, kandidózy genitálnej oblasti (candida vulvitis, candida balanitis), pityriasis versicolor, paronychie a povrchové kandidózy.

Candibene krém je účinný aj na erytrazmu (kožné ochorenie, ktoré vyvoláva Corynebacterium minutissimum).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

2 - 3-krát denne naniesť tenkú vrstvu krému na postihnuté miesta kože. Po každom umytí nôh treba oblasti medzi prstami dôkladne vysušiť.

Trvanie liečby:

Pri kožných mykózach trvá terapia zvyčajne 3 - 4 týždne, pri erytrazme 2 - 4 týždne, pri pityriasis versicolor 1 - 3 týždne, pri kandidóze genitálnej oblasti (balanitída a vulvitída) 1 - 2 týždne.

Terapia sa nesmie prerušiť okamžite po vymiznutí príznakov, aby sa dosiahlo úplné vyliečenie. Pri mykózach na nohách treba pokračovať v podávaní antimykotika ešte dva týždne po subjektívnom zlepšení stavu a vymiznutí príznakov.

4.3. Kontraindikácie

Krém sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na klotrimazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Krém sa takisto nesmie použiť pri známej alergii na cetylstearylalkohol.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Krém sa nesmie aplikovať na sliznice a očné spojovky.

Candibene dermálny krém môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru, pokiaľ sú aplikované na časti genitálií. Tento vplyv je dočasný a trvá iba počas liečby.

4.5. Liekové a iné interakcie

Klotrimazol môže znížiť účinok amfotericínu a iných polyénových antibiotík (nystatínu a natamycínu). Pri správnej topickej aj vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú interakcie s inými liekmi, najmä pre malú absorpciu klotrimazolu.

4.6. Gravidita a laktácia

Klotrimazol sa má podávať gravidným ženám opatrne, pretože štúdie, ktoré by vylučovali riziko vzniku malformácií plodu po vaginálnom a dermálnom podávaní klotrimazolu, nie sú k dispozícii.

Použitie klotrimazolu na prsník dojčiacej matky je neprípustné.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Začervenanie, v zriedkavých prípadoch sa môže objaviť pichanie a pálenie kože.

4.9. Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotikum, ATC kód: D01AC01

Účinok klotrimazolu je primárne fungistatický. Antimykotický efekt klotrimazolu spočíva podľa súčasných poznatkov v útlme biosyntézy ergosterínu. Ergosterín je základná zložka bunkovej membrány plesní a kvasiniek. Vplyvom klotrimazolu nastávajú všetky zmeny zloženia a vlastností membrán plesní

a s tým spojené poruchy permeability vedú nakoniec k lýze buniek. Klotrimazol vo fungistatických koncentráciách ovplyvňuje aj mitochondriálne a peroxizomálne enzýmy. Dôsledkom je toxické zvýšenie koncentrácie peroxidu vodíka, čo prispieva k zániku bunky („hydrogénperoxidové samostrávenie“).

Klotrimazol má in vitro aj in vivo široké antimykotické spektrum účinku, ktoré zahrňuje dermatofyty, plesne dimorfné huby a kvasinky. Pri vhodných pokusných podmienkach sú minimálne inhibičné koncentrácie (MIK) klotrimazolu pre tieto druhy húb menej ako 0,062 - 4 (- 8) µg/ml substrátu.

Okrem antimykotického účinku inhibuje klotrimazol in vitro množenie Corynebaktérií a grampozitívnych kokov, okrem enterokokov, v koncentráciách 0,5 - 10 µg/ml substrátu a pôsobí trichomonadocídne v koncentráciách 100 µg/ml.

Údaje o rezistencii sú priaznivé: primárne rezistentné varianty citlivých druhov húb sú veľmi zriedkavé a vývoj sekundárnej rezistencie citlivých druhov sa v zvyčajných podmienkach terapie pozoruje len výnimočne.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vyšetrenia po dermálnej a vaginálnej aplikácii klotrimazolu dokázali, že klotrimazol sa len málo absorbuje (2, resp. 3 - 10 % podanej dávky). Z toho vyplývajúce maximálne koncentrácie v plazme boli nižšie ako 10 ng/ml a nemali merateľné systémové účinky ani vedľajšie účinky.

Klotrimazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a odbúravaním imidazolového kruhu (dezamináciou a desalkyláciou) na neúčinné hydroxyderiváty, ktoré sa vylučujú najmä žlčou do stolice.

Ďalšie upozornenia:

Použitie v gravidite a pri laktácii:

Z výsledkov epidemiologických sledovaní gravidných žien vyplýva oprávnené podozrenie, že klotrimazol podávaný vaginálne v 1. trimestri gravidity môže zvýšiť výskyt potratov. Vyšetrenia v 2. a 3. trimestri tehotenstva nie sú k dispozícii.

Pre zabránenie priameho kontaktu klotrimazolu s dojčaťom sa Candibene nemá nanášať priamo na prsník dojčiacej matky. Klotrimazol sa má podávať gravidným ženám opatrne, pretože štúdie, ktoré by vylučovali riziko vzniku malformácií plodu po vaginálnom a dermálnom podávaní klotrimazolu, nie sú k dispozícii.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické vlastnosti:

Akútna toxicita (LD50) klotrimazolu pri hlodavcoch je medzi 500 - 900 mg/kg hmotnosti tela, pri mačkách, králikoch a psoch sa letálne dávky nedali stanoviť (vracanie zvierat pri dávkach nad 100 mg/kg hmotnosti tela).

Subakútna/subchronická toxicita:

Pri trojtýždňovom subakútnom dermálnom podávaní klotrimazolu v dávkach 500 mg/kg telesnej hmotnosti králikom a pri vaginálnom podávaní psom zistili dobrú dermálnu a vaginálnu znášanlivosť. Klotrimazol nemal primárne dráždivý účinok na kožu ani na sliznicu. Podanie 1 % roztoku klotrimazolu do oka nevyvolalo príznaky poškodenia.

Pri stanovení subakútnej, resp. subchronickej toxicity (až do 13 týždňov) pri podávaní dávok do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pri psoch a potkanoch zistili zmeny hepatálnych testov (hodnoty transamináz a alkalickej fosfatázy) a makroskopické zväčšenie pečene spolu s mikroskopickou hypertrofiou pečeňových buniek. Nekróza hepatocytov sa nepozorovala. Tieto zmeny sú typické pre perorálne podávanie azolových antimykotík.

Chronická toxicita:

Dlhodobá aplikácia veľkých perorálnych dávok potkanom, psom a opiciam vyvolala zmeny na pečeni a nadobličkách: od dávky závislá hypertrofia pečene (hypertrofia buniek a zvýšenie hmotnosti orgánu) na základe indukcie mikrozomálnych enzýmov v hepatocytoch. Príznaky intrahepatálnej cholestázy ani iné patologické zmeny sa pri psoch ani pri opiciach neprejavili. Pri potkanoch sa občas objavili degeneratívne zmeny pečeňových buniek pri dávke 200 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorých príčinou je mimoriadna citlivosť potkanov na klotrimazol. Funkčná hypertrofia je reverzibilná, vymizne po skončení terapie.

Zhrubnutie drene nadobličiek spôsobilo nahromadenie tuku v zona fasciculata a reticularis. Poškodenie parenchýmu nadobličiek sa nepozorovalo. Aj tieto príznaky sú reverzibilné, po skončení podávania pretrvávajú dlhšie ako hepatálne zmeny.

Mutagenita:

Mutagénne vlastnosti vylúčili na základe vyšetrenia dominantného letálneho testu a cytologického vyšetrenia spermatogónií škrečkov pri dávkach 100 mg/kg telesnej hmotnosti.

Karcinogenita:

Pri sledovaniach chronickej toxicity na potkanoch pri perorálnom podávaní 10, 25, 50 a 150 mg/kg telesnej hmotnosti klotrimazolu denne počas 78 týždňov sa neprejavili náznaky karcinogénneho potenciálu.

Toxické ovplyvnenie reprodukcie:

Experimentálne sledovania myší, potkanov a králikov nevykázali prejavy embryotoxického účinku klotrimazolu po vaginálnom podávaní. Skúšky fertility pri potkanoch po podávaní 50 mg/kg telesnej hmotnosti nepotvrdili ovplyvnenie plodnosti zvierat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Sorbitánstearát, polysorbát 60, cetyl palminát, cetylalkohol a stearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, čistená voda.

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3. Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Al tuba, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia: 20 g, 50 g.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

26/0953/92-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum predĺženia: bez časového obmedzenia.

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 2010

Článok dňa

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma.Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.