Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

CAVINTON FORTE

tbl 90x10 mg (blis.PVC/Al)

Súhrn

Názov
CAVINTON FORTE
Balenie
tbl 90x10 mg (blis.PVC/Al)
ATC Skupina
06
Počet denných definovaných dávok liečiva v balení lieku (DDD)
30,
Kód
10253

Príbalový leták (PIL)

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2106/5487

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

CAVINTON FORTE

vinpocetín

tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete tento liek užívať.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

V písomnej informácii nájdete:

1. Čo je Cavinton Forte a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Cavinton Forte

3. Ako užívať Cavinton Forte

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cavinton Forte

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE CAVINTON FORTE A NA ČO SA POUŽÍVA

Tableta Cavinton Forte je liek užívaný ústami.

Cavinton Forte sa používa predovšetkým pri poruchách prekrvenia mozgového tkaniva. Jedná sa napr. o poruchy pamäti, reči alebo hybnosti vyvolané nedostatočným prekrvením mozgu, o krátkodobé príhody nedokrvenia mozgu alebo stavy po rôznych poruchách mozgového prekrvenia, o aterosklerózu mozgových ciev. Ďalej sa tiež používa u žien s ťažkosťami v prechode (návaly horúčavy, potenie, bolesti hlavy, závraty, a pod.).

V očnom lekárstve sa používa pri poruchách ciev sietnice pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, uzávere sietnicovej cievy alebo pri kŕčoch sietnicových ciev, tiež pri zelenom zákale, pokiaľ ho spôsobil uzáver cievy.

V ušnom a nosovom lekárstve sa používa pri poruchách sluchu, závratoch a tinite (zvonení v ušiach), pokiaľ sú vyvolané nedostatočným prekrvením.

2. SKÔR AKO UŽIJETE CAVINTON FORTE

Neužívajte Cavinton Forte,

 • ak ste alergický (precitlivený) na vinpocetín alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku;

 • v prípade neznášanlivosti laktózy

 • v priebehu tehotenstva alebo dojčenia;

 • v detstve, kvôli nedostatočnej skúsenosti s jeho použitím v tejto skupine pacientov.

Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii údaje o akomkoľvek vplyve vinpocetínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cavinton Forte

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby

V prípade neznášanlivosti laktózy je potrebné vziať do úvahy, že každá 10 mg tableta Cavinton Forte obsahuje 83 mg laktózy.

Užívanie iných liekov

Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate alebo ste nedávno užívali iné lieky, vrátane liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Účinky lieku Cavinton Forte a iných súčasne používaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.

Informujte svojho lekára, ak užívate lieky s obsahom alfa-metyldopy (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), antikoagulanciá (lieky na zabránenie zrážania krvi) alebo antiarytmiká (lieky na poruchy srdcového rytmu).

3. AKO UŽÍVAŤ CAVINTON FORTE

Vždy užívajte Cavinton Forte presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak Vám lekár nepredpíše inak, zvyčajná dávka Cavintonu Forte je 3-krát denne 1 tableta.

U pacientov s ochorením obličiek alebo pečene nie je potrebná úprava dávky.

Tablety sa majú užívať po jedle.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste užili viac Cavintonu Forte, ako ste mali:

Okamžite informujte svojho lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Cavinton Forte:

Neužite dvojnásobnú dávku, pretože vynechanú dávku nemožno nahradiť a môžete sa vystaviť riziku predávkovania. Ďalšiu dávku užite v obvyklom čase.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cavinton Forte môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť s určitými frekvenciami, sú definované nasledovne:

 • veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 pacientov

 • časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

 • menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť.

Poruchy krvi a lymfatického systému: zriedkavé: leukopénia (chorobné zníženie počtu bielych krviniek), trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), veľmi zriedkavé: anémia (málokrvnosť), zhlukovanie červených krviniek.

Poruchy imunitného systému: veľmi zriedkavé: precitlivenosť.

Poruchy metabolizmu a výživy: menej časté: hypercholesterolémia (zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi), zriedkavé: znížená chuť do jedla, anorexia, diabetes mellitus (cukrovka).

Psychické poruchy: zriedkavé: nespavosť, poruchy spánku, vzrušenie, nepokoj, veľmi zriedkavé: eufória, depresia.

Poruchy nervového systému: menej časté: bolesť hlavy, zriedkavé: závrat, poruchy chuti, strnulosť, hemiparéza (čiastočné ochrnutie polovice tela), ospalosť, strata pamäti, veľmi zriedkavé: tras, kŕče.

Poruchy oka: zriedkavé: opuch papily očného nervu, veľmi zriedkavé: prekrvenie spojoviek.

Poruchy ucha a labyrintu: menej časté: závraty, zriedkavé: zvýšená citlivosť sluchu, strata sluchu, hučanie v ušiach.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: zriedkavé: ischémia myokardu/infarkt, angína pectoris, bradykardia (spomalený pulz), tachykardia (zrýchlený pulz), extrasystoly, búšenie srdca, veľmi zriedkavé: arytmia, fibrilácia predsiení.

Poruchy ciev: menej časté: zníženie krvného tlaku, zriedkavé: zvýšenie krvného tlaku, návaly horúčavy, tromboflebitída (zápal žíl), veľmi zriedkavé: kolísanie krvného tlaku.

Poruchy gastrointestinálneho traktu: menej časté: bolesť brucha, sucho v ústach, nevoľnosť, zriedkavé: bolesť brucha, zápcha, hnačka, poruchy trávenia, vracanie, veľmi zriedkavé: sťažené prehĺtanie, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: zriedkavé: erytém (začervenanie kože), nadmerné potenie, svrbenie, žihľavka, vyrážky, veľmi zriedkavé: zápal kože.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: zriedkavé: asténia (slabosť), únava, pocit tepla, veľmi zriedkavé: nepríjemné pocity na hrudníku, podchladenie.

Vyšetrovanie: zriedkavé: zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie hladiny triglyceridov, pokles úseku ST na EKG, zníženie/zvýšenie počtu eozinofilov, zmeny pečeňových enzýmov, veľmi zriedkavé: zníženie/zvýšenie počtu bielych krviniek, zníženie počtu červených krviniek, skrátenie trombínového času, zvýšenie telesnej hmotnosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ CAVINTON FORTE

Uchovávajte blister v škatuli, na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Cavinton Forte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale. Čas použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň daného mesiaca.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cavinton Forte obsahuje

Liečivo je 10 mg vinpocetínu v každej tablete.

Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.

Ako Cavinton Forte vyzerá a obsah balenia

Vzhľad:

Biele alebo takmer biele ploché tablety diskového tvaru so zrezanými okrajmi, s označením „10 mg“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Balenie:

30 tabliet alebo 90 tabliet.

Tablety sú balené v PVC/Al blistri a papierovej škatuli.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko

Dátum poslednej revízie textu: marec 2010

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2106/5487

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

CAVINTON FORTE

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: 1 tableta obsahuje vinpocetinum 10 mg.

Pomocné látky: lactosum monohydricum

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety. Biele alebo takmer biele ploché tablety diskového tvaru so zrezanými okrajmi, s označením „10 mg“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

CAVINTON FORTE je indikovaný na liečbu následkov cirkulačných porúch centrálneho nervového systému.

Používa sa na liečbu psychických a neurologických príznakov obehových porúch CNS (poruchy pamäti, afázia, apraxia, motorické poruchy, závraty, bolesti hlavy, atď.) Je indikovaný pri všetkých formách akútnej a chronickej insuficiencie mozgových ciev, ako napr. pri tranzitórnych ischemických príhodách, prechodných ischemických neurologických poruchách, progresívnom ikte, kompletnom ikte, pri postapoplektických stavoch, pri multiinfarktovej demencii, pri cerebrálnej artérioskleróze, pri posttraumatických stavoch, hypertenznej encefalopatii, vertebrobazilárnej insuficiencii, a.i.

V oftalmológii sa môže použiť na liečbu vaskulárnych porúch chorioidey a sietnice vyvolaných artériosklerózou alebo cievnym spazmom, na liečbu degenerácie makuly a sekundárneho glaukómu vyvolaného parciálnymi trombózami a cievnymi uzávermi.

V otológii je indikovaný na liečbu porúch sluchu vaskulárneho alebo toxického (iatrogénneho) pôvodu, senzorineurálnej straty sluchu, závratov labyrintového pôvodu vrátane Meniérovej choroby a tinnitu.

V gynekológii sa používa u žien s ťažkosťami v klimaktériu (návaly horúčavy, potenie, bolesti hlavy, závraty, a pod.)

Liek je určený pre dospelých a mladistvých.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Zvyčajné dávkovanie je trikrát denne 1 tableta, t.j. denná dávka je 30 mg. Tablety sa užívajú po jedle.

Terapeutický účinok lieku sa zvyčajne dostaví o týždeň, maximálny terapeutický účinok však možno očakávať o 3 mesiace, pričom výraznejšie zlepšenie klinického stavu možno pozorovať po 6-12 mesiacoch liečby.

Nie je dostatok údajov v súvislosti s používaním u detí a dojčiat. Farmakokinetické štúdie ukázali, že kinetika vinpocetínu sa nelíši u starších a mladých ľudí, dobre sa absorbuje a nedochádza ku kumulácii, možno ho podávať vo zvyčajných dávkach aj pri ochoreniach pečene a obličiek, dokonca aj keď sa jedná o dlhodobú liečbu. Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnym alebo hepatálnym ochorením.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na vinpocetín alebo iné zložky lieku. Gravidita, laktácia.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nie je dostatok skúseností s používaním u detí.

V prípade predĺženia QT intervalu alebo súčasného používania liekov, ktoré predlžujú QT interval, sa odporúča kontrola EKG.

V prípade intolerancie laktózy treba zvážiť obsah laktózy v lieku: každá tableta obsahuje 83 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5. Liekové a iné interakcie

Interakcie vinpocetínu s inými liečivami dosiaľ nie sú známe. Predpokladá sa, že môže vzácne zosilňovať účinky liekov, ktoré rozširujú cievy alebo znižujú krvný tlak.

Dosiaľ sa nepozorovali interakcie vinpocetínu s týmito súbežne podávanými liekmi: beta-blokátory (napr. chloranolol, pindolol), digoxín, acenokumarol, glibenklamid, imipramín, klopamid, alfa-metyldopa, hydrochlorotiazid. Iba vo výnimočných a ojedinelých prípadoch bolo popísané zosilnenie hypotenzného účinku alfa-metyldopy vinpocetínom.

4.6. Gravidita a laktácia

Používanie vinpocetínu počas gravidity a laktácie je kontraindikované.

Gravidita: Vinpocetín prechádza placentárnou bariérou; v placente a v plode však dosahuje nižšie koncentrácie ako v krvi matky. Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky. Po vysokých dávkach nastalo v niekoľkých prípadoch placentárne krvácanie a abortus, pravdepodobne ako výsledok zvýšeného prekrvenia placenty.

Laktácia: Vinpocetín sa vylučuje do materského mlieka. Koncentrácia rádioaktívne označeného vinpocetínu je 10 krát vyššia v materskom mlieku ako v krvi matky. Mliekom sa v priebehu 1 hodiny vylúči 0,25 % dávky podanej matke. Nakoľko sa vylučuje do materského mlieka a spoľahlivé údaje o jeho účinkoch na dojčatá nemáme k dispozícii, dojčiacim matkám sa nesmie liek podávať.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Účinok vinpocetínu na tieto schopnosti sa nesledoval.

4.8. Nežiaduce účinky

Zaznamenané nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie podľa klasifikácie MedDRA.

MedDRA (SOC)
Menej časté
(> 1/1000 až <1/100)
Zriedkavé
(> 1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé
(<1/10 000)
Poruchy krvi a lymfatického systému
Leukopénia
Trombocytopénia
Anémia
Aglutinácia červených krviniek
Poruchy imunitného systému
Hypersenzitivita
Poruchy metabolizmu a výživy
Hypercholesterolémia
Znížená chuť do jedla
Anorexia
Diabetes mellitus
Psychické poruchy
Insomnia
Poruchy spánku
Agitácia
Nepokoj
Euforická nálada
Depresia
Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy
Závraty
Poruchy chuti
Stupor
Hemiparéza
Somnolencia
Amnézia
Tremor
Kŕče
Poruchy oka
Papiloedém
Hyperémia spojoviek
Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo
Hyperakúzia
Hypoakúzia
Tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Ischémia myokardu/infarkt
Angína pectoris
Bradykardia
Tachykardia
Extrasystoly
Palpitácie
Arytmia
Fibrilácia predsiení
Poruchy ciev
Hypotenzia
Hypertenzia
Návaly horúčavy
Tromboflebitída
Kolísanie krvného tlaku
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Brušný diskomfort
Sucho v ústach
Nauzea
Bolesť brucha
Zápcha
Hnačka
Dyspepsia
Vracanie
Dysfágia
Stomatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Erytém
Hyperhidróza
Pruritus
Urtikária
Vyrážka
Dermatitída
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Asténia
Únava
Pocit horúčavy
Nepríjemné pocity na hrudníku
Hypotermia
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Znížený krvný tlak
Zvýšený krvný tlak
Zvýšenie triglyceridov v krvi
Depresia segmentu ST na EKG
Zníženie/zvýšenie počtu eozinofilov
Zmeny pečeňových enzýmov
Zníženie/zvýšenie počtu bielych krviniek
Znížený počet červených krviniek
Skrátenie trombínového času
Zvýšenie telesnej hmotnosti

4.9. Predávkovanie

Na základe literárnych údajov je bezpečné aj dlhodobé podávanie 60 mg vinpocetínu denne. Žiaden významný nežiaduci účinok nebol popísaný ani po jednorazovom podaní 10 násobku dávky používanej v klinickej praxi (360 mg p.o.).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC skupina: N06BX18

Farmakoterapeutická skupina: psychostimulans, nootropikum

Mechanizmus účinku

Vinpocetín zlepšuje metabolizmus mozgu, zvyšuje spotrebu a utilizáciu glukózy a kyslíka mozgovým tkanivom, zlepšuje transport glukózy cez hematoencefalickú bariéru, zlepšuje toleranciu mozgových buniek voči hypoxii, presúva metabolizmus glukózy na energeticky výhodnejší aeróbny pochod. Zvyšuje koncentráciu ATP a pomer ATP/AMP v mozgu, zvyšuje koncentrácie cAMP a cGMP inhibíciou izoenzýmov fosfodiesteráz v rôznych tkanivách. Vinpocetín inhibuje Ca++ kalmodulín-dependentný izoenzým cGMP-fosfodiesterázy, čo by mohlo zodpovedať za jeho selektívny účinok. Má inhibičný účinok na obsah Na+ závislý od koncentrácie. Zreteľné blokovanie Na+ kanálov sa môže zúčastňovať na neuroprotektívnych a antikonvulzívnych účinkoch liečiva. Vinpocetín zvyšuje cerebrálny metabolizmus noradrenalínu a serotonínu; stimuluje ascendentný noradrenergný systém, vykazuje antioxidačnú aktivitu; čo ukazuje na vinpocetín ako na cerebroprotektívnu zlúčeninu.

Vinpocetín zreteľne zlepšuje cerebrálnu mikrocirkuláciu; inhibuje agregáciu trombocytov, znižuje patologicky zvýšenú viskozitu krvi, zvyšuje deformabilitu erytrocytov a u erytocytov inhibuje príjem adenozínu (táto látka je jedným z najdôležitejších regulátorov krvného prietoku); zvyšuje transport kyslíka do mozgového tkaniva redukciou kyslíkovej afinity erytrocytov.

Vinpocetín selektívne a intenzívne zvyšuje krvný prietok mozgom a cerebrálnu frakciu srdcového výdaja; znižuje cerebrálnu vaskulárnu rezistenciu bez ovplyvnenia systémovej cirkulácie (krvný tlak, srdcový výdaj, frekvencia srdca, periférna rezistencia); nevyvoláva „steal-effect“, naopak prednostne zlepšuje prísun krvi do poškodenej oblasti, kým cirkulácia v intaktnej oblasti zostáva nezmenená (inverzný „steal-effect“); ďalej zvyšuje vazodilatáciu vyvolanú hypoxiou.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absorpcia, distribúcia a eliminácia vinpocetínu a jeho hlavného metabolitu, kyseliny apovinkamínovej, sa skúmala za použitia početných metód na potkanoch, psoch a ľuďoch.

U potkanov sa vinpocetín dobre absorbuje po intraperitoneálnom alebo perorálnom podaní a z cirkulácie sa vylučuje relatívne rýchlo (v priebehu 48 hodín). 1 hodinu po perorálnom podaní sa dosiahne vrcholová koncentrácia. Po absorpcii vinpocetínu nasleduje rýchla distribúcia do tkanív, pričom na konci prvého 48-hodinového obdobia sa detekovateľné množstvá tríciom označeného vinpocetínu zistili len v obličke a pečeni. Počas 24 hodín po perorálnom a intraperitoneálnom podaní sa zistila výrazne nižšia rádioaktivita po perorálnom podaní (4 % versus 20 %) spôsobená rozdielnou rýchlosťou absorpcie. Rádioaktivita sa týkala skoro výlučne iba plazmatických bielkovín. U potkanov sa vinpocetín pred vylúčením z organizmu dobre a úplne metabolizuje, pričom sa močom vylúči iba malé množstvo nezmenenej látky. Hlavným metabolitom, ktorý sa vylučuje močom, je kyselina apovinkamínová, ktorú produkujú plazmatické esterázy a predstavuje asi 75 % celkovej rádioaktivity nameranej v moči.

V žlči možno zistiť niekoľko ďalších metabolitov (hydroxyvinpocetín, hydroxyapovinkamínová kyselina, dihydroxy-vinpocetín-glycinát a ich konjugáty s glukuronidmi a/alebo sulfátmi).

Kyselina apovinkamínová, hlavný metabolit u potkanov aj ľudí, vykazuje určitú farmakologickú aktivitu (periférnu vazodilatáciu). Vinpocetín sa metabolizuje hlavne v pečeni, ale v plazme potkanov je možná aj ester-hydrolýza.

U potkanov je vylučovanie vinpocetínu relatívne pomalé, pričom sa vinpocetín vylučuje hlavne stolicou. Zistilo sa, že väčšina fekálnej rádioaktivity pochádza zo žlče, a bola dokázaná prítomnosť enterohepatálneho obehu u potkanov s fistulou žlčovodu. Zistilo sa, že u ľudí sa vinpocetín vylučuje oveľa rýchlejšie ako u potkanov, a hlavne močom. U psov je biologická dostupnosť vinpocetínu 21,5±19,3 % a polčas vylučovania po intravenóznom podaní 8,9±2,87 hodín.

Vinpocetín prechádza placentou a u potkanov v laktácii sa vylučuje do mlieka. Rozdiely medzi publikovanými údajmi týkajúce sa pomeru transferovaného alebo vylúčeného množstva mohli vzniknúť odlišnou citlivosťou použitých testov alebo z dôvodu rozdielneho času meraní.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Väčšina štúdií toxicity vinpocetínu sa vykonala na začiatku 70. rokov. Zvyčajne tieto štúdie majú niektoré nedostatky, čo sa týka súčasných toxikologických požiadaviek a SLP, ale pritom poskytujú dostatočné informácie pre zhodnotenie rizika a bezpečnosti pri použití u ľudí, nakoľko záznamy toxikologických vlastností vinpocetínu sú korektné a verné.

Akútna toxicita:

Štúdie akútnej toxicity sa vykonali na myšiach, potkanoch a psoch (4-6). U psov sa nepodarilo stanoviť perorálnu LD50, nakoľko po dávke 400 mg/kg dochádzalo k vracaniu.

Toxické symptómy (ataxia, tremor, zvýšenie svalového tonusu s následnými tonicko-klonickými kŕčmi, rigor, povrchné dýchanie a postupne sa prehlbujúci komatózny stav) sa vyskytovali v závislosti na dávke.

Spôsob podania
Zvierací druh
Pohlavie
LD50 (mg/kg)
perorálny
Myš
samček, samička
534
CLFP
samček
924
samička
954
Potkan
samček, samička
503
WISTAR
samček
1 567
samička
1 682

Dôvody diskrepancií v hodnotách LD50 nemožno objasniť, nakoľko okolnosti podávania liečiva neboli v publikácii opísané do detailov.

Štúdie subchronickej toxicity vykonané na potkanoch

4-týždňová štúdia perorálnej toxicity

Potkaním samčekom (Charles River) - 10 v každej dávkovej skupine - sa podával počas 4 týždňov vinpocetín rozpustený v roztoku kyseliny askorbovej v dávke 25 a 100 mg/kg. Dávka kyseliny askorbovej sa vypočítala tak, aby bola dvojnásobkom príslušnej dennej dávky vinpocetínu (50 a 200 mg/kg).

Príslušná koncentrácia kyseliny askorbovej a objemy roztoku neboli publikované. V skupine s vysokou dávkou sa nevyskytla žiadna mortalita alebo toxické symptómy, okrem salivácie. Prírastok telesnej hmotnosti zvierat nebol ovplyvnený. Nepozorovali sa zmeny v hematologických parametroch a biochemických parametroch séra a moču, ktoré mohli byť spôsobené toxickými účinkami. Pri nekropsii sa zistilo zväčšenie hmotnosti pečene a štítnej žľazy bez akýchkoľvek histopatologických zmien.

Určila sa hladina minimálneho toxického účinku: 100 mg/kg.

Štúdie chronickej toxicity na potkanoch a psoch

6-mesačná štúdia perorálnej toxicity na potkanoch

Vinpocetín sa podával perorálne (5 dní v týždni) potkanom rozdeleným do skupín po 10 zvierat (zvlášť samičky a samčeky) v dávkových skupinách s dávkami 25, 50 a 100 mg/kg.

Nevyskytla sa žiadna mortalita spôsobená toxickým účinkom liečiva. (9 zvierat uhynulo na následky paragastrického podania).

Prírastok telesnej hmotnosti nevykázal žiadne zmeny v súvislosti s dávkovaním. Nedošlo k ovplyvneniu erytropoézy, leukopoézy ani trombocytopoézy.

Metabolizmus glukózy, funkcie pečene a obličiek boli normálne, hmotnosť orgánov bola podobná vo všetkých dávkových skupinách. Všetky ostatné zmeny nemali súvis s podávaním liečiva.

Určila sa hladina bez toxického účinku: 100 mg/kg.

6-mesačná štúdia perorálnej toxicity na psoch

Vinpocetín sa podával 6 dní v týždni psom (bígl) oboch pohlaví v dávkach 5 a 25 mg/kg počas 6 mesiacov.

Nevyskytla sa žiadna mortalita. Nepozorovali sa toxické symptómy. Vývoj zvierat bol normálny. Vinpocetín neovplyvnil hematologické parametre a biochemické parametre séra a moču. Histopatologické výsledky neodhalili systémové toxické zmeny.

Štúdie reprodukcie

Fertilita:

Vinpocetín v perorálnych dávkach 10 a 50 mg/kg neovplyvnil fertilitu samičiek a samčekov.

Teratogenita:

Uskutočnilo sa niekoľko štúdií teratogenity na rôznych druhoch potkanov a králikoch, pričom sa zvieratám podával perorálne a intravenózne vinpocetín v dávkach 13,3-150 mg/kg. V štúdiách na potkanoch sa zistili niektoré skutočnosti indikujúce toxický účinok vinpocetínu: krvácanie z maternice, potrat a zvýšenie počtu odumretých plodov. Vo väčšine prípadov sa tieto toxické účinky prejavili na úrovni toxicity u matiek (zníženie prírastku telesnej hmotnosti) ako aj mortality matiek. Nezistili sa žiadne malformácie. U králikov sa pozorovali výrazné nežiaduce účinky týkajúce sa veľkosti mláďat alebo ich hmotnosti.

Peri- a postnatálna toxicita:

Štúdie peri- a postnatálnej toxicity sa uskutočnili na potkanoch s perorálnymi dávkami 15, 45 a 135 mg/kg. V nízko dávkovej a stredne dávkovej skupine sa nepozorovali v pokročilej gravidite žiadne nežiaduce účinky na hrádzku. Vo vysoko dávkovej skupine s hladinou maternálnej toxicity a tiež aj maternálnej mortality uhynuli všetky plody a pozorovalo sa krvácanie z maternice. V najnižšej dávkovej skupine sa nepozorovali žiadne toxické účinky na živých potomkoch a žiadne zmeny v ich prírastkoch telesnej hmotnosti.

Karcinogenita:

Štúdie perorálnej karcinogenity vinpocetínu sa vykonali na myšiach s dávkami 25, 200 a 1200 mg/kg, ktoré sa pridávali do stravy, pričom sa počítalo s množstvom prijatej potravy.

U zvierat sa nezistili žiadne signifikantné zmeny v incidencii prežitia a vzniku tumorov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, talcum, lactosum monohydricum, maydis amylum

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale.

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, chráňte pred svetlom.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Obal: PVC/Al blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30, 90 tabliet

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

06/0039/02-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27. marec 2002

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2010

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma.Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.