Naglazyme 1 mg/ ml infúzny koncentrát

con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.)

Súhrn

Názov
Naglazyme 1 mg/ ml infúzny koncentrát
Balenie
con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.)
ATC Skupina
87
Kód
98706
Spôsob úhrady lieku
liek podaný pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v ambulancii lekára, pri lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného výkonu. Vykazuje sa zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
Preskripčné obmedzenie
PED
Indikačné obmedzenia
ind.obm., ZP