Agen 5

tbl 90x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Agen 5
Balenie
tbl 90x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
ATC Skupina
83
Kód
36443
Preskripčné obmedzenie
S