Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety

tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE)

Súhrn

Názov
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE)
ATC Skupina
42
Kód
35543
Preskripčné obmedzenie
I
Indikačné obmedzenia
INF