Yasminelle - Príbalový leták

tbl flm 6x(21x3 mg/0,02 mg) (blis.PVC/Al)

Obsah príbalového letáku

PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06112-Z1A

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/07406-Z1B

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKU

Yasminelle

0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety

etinylestradiol / drospirenón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému, môže mu uškodiť.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľku sa dozviete:

1. ČO JE YASMINELLE A NA ČO SA POUŽÍVA....................................................................................... 1

2. SKÔR AKO UŽIJETE YASMINELLE...................................................................................................... 2

Kedy nesmiete užívať Yasminelle............................................................................................................... 2

Kedy byť zvlášť opatrná pri užívaní Yasminelle........................................................................................ 2

Yasminelle a žilové a tepnové krvné zrazeniny.......................................................................................... 3

Yasminelle a rakovina................................................................................................................................. 4

Krvácanie medzi menštruáciami................................................................................................................. 4

Čo urobiť, ak počas oddychového týždňa nenastane krvácanie................................................................ 4

Yasminelle a užívanie iných liekov............................................................................................................. 4

Užívanie Yasminelle s jedlom a nápojmi.................................................................................................... 5

Laboratórne testy.......................................................................................................................................... 5

Tehotenstvo.................................................................................................................................................. 5

Dojčenie........................................................................................................................................................ 5

Vedenie vozidla a obsluha strojov................................................................................................................ 5

Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasminelle............................................................................... 5

3. AKO UŽÍVAŤ YASMINELLE?.................................................................................................................. 5

Kedy môžete začať užívať tablety z prvého blistra?.................................................................................... 6

Ak užijete viac Yasminelle ako máte:.......................................................................................................... 6

Ak ste zabudli užiť Yasminelle:................................................................................................................... 7

Čo urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky:....................................................................................... 8

Oddialenie menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť....................................................................... 9

Zmena prvého dňa menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť.......................................................... 9

Ak chcete prestať užívať Yasminelle:.......................................................................................................... 9

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY................................................................................................................. 9

5. AKO UCHOVÁVAŤ YASMINELLE?....................................................................................................... 10

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE.............................................................................................................................. 10

1. ČO JE YASMINELLE A NA ČO SA POUŽÍVA

 • Yasminelle je antikoncepčná tabletka (pilulka) a používa sa na zabránenie otehotneniu.

 • Každá tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov, a to drospirenónu a etinylestradiolu.

 • Antikoncepčné tabletky obsahujúce dva hormóny sa nazývajú „kombinované“ antikoncepčné tabletky.

2. SKÔR AKO UŽIJETE YASMINELLE

Všeobecné poznámky

Predtým než začnete užívať Yasminelle, sa Vás Váš lekár spýta na priebeh Vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu Vašich priamych príbuzných. Lekár Vám tiež zmeria krvný tlak a podľa Vašej osobnej situácie môže vykonať aj niektoré ďalšie testy.

V tejto písomnej informácii sú popísané rôzne situácie, kedy musíte prestať užívať Yasminelle alebo v ktorých môže byť spoľahlivosť Yasminelle znížená. Vtedy nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenie, napr. kondóm alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Yasminelle ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu v krčku maternice.

Yasminelle, podobne ako iné hormonálne kontraceptíva, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.

Kedy nesmiete užívať Yasminelle

Neužívajte Yasminelle:

 • keď máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvných cievach nôh (trombóza), pľúc (pľúcny embolizmus) alebo iných orgánov

 • keď máte (alebo ste niekedy mali) srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu

 • keď máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie, ktoré môže poukazovať na srdcový infarkt v budúcnosti (napríklad angina pectoris, ktorá spôsobuje závažné bolesti na hrudi) alebo mozgovú mŕtvicu (napríklad prekonaná malá mozgová príhoda bez následkov),

 • keď máte ochorenie, ktoré môže zvyšovať riziko zrazeniny v tepnách. Týka sa to nasledovných ochorení:

 • diabetes (cukrovka) s poškodením krvných ciev

 • veľmi vysoký krvný tlak

 • veľmi vysoká hladina tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • keď máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C),

 • keď máte (keď ste niekedy mali) určitú formu migrény (s takzvanými fokálnymi neurologickými príznakmi),

 • keď máte (keď ste niekedy mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu),

 • keď máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene a funkcia pečene nie je ešte v normále,

 • keď Vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhanie),

 • keď máte alebo ste niekedy mali nádor pečene,

 • keď máte (keď ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie,

 • keď máte pošvové krvácanie z neobjasnenej príčiny,

 • keď ste precitlivená na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Yasminelle. Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.

Kedy byť zvlášť opatrná pri užívaní Yasminelle

V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania Yasminelle alebo akýchkoľvek iných kombinovaných tabletiek a je možné, že Váš lekár Vás bude pravidelne vyšetrovať. Ak sa na Vás vzťahuje čokoľvek z nasledovného, alebo ak sa niektorý z nasledujúcich stavov počas užívania Yasminelle vyskytne alebo sa zhorší, poraďte sa so svojim lekárom:

 • ak niekto z Vašich priamych príbuzných má alebo niekedy mal rakovinu prsníka,

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka,

 • ak máte cukrovku

 • ak máte depresiu

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu),

 • ak máte ochorenie krvi nazývané HUS (hemolyticko-uremický syndróm), ktoré zapríčiňuje poškodenie obličiek,

 • ak máte ochorenie krvi nazvané kosáčiková anémia,

 • ak máte epilepsiu (pozrite stranu 4 „Yasminelle a užívanie iných liekov“),

 • ak máte ochorenie imunitného systému nazývané SLE (systémový lupus erythematosus)

 • ak máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo po predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napríklad strata sluchu, ochorenie krvi nazývané porfýria, kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva (tehotenský herpes), nervové ochorenie pri ktorom sa vyskytujú náhle zášklby tela (Sydenhamova chorea),

 • ak máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zmena sfarbenia pokožky, prevažne na tvári alebo krku, známe ako „tehotenské škvrny“). Vtedy sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu alebo ultrafialovému žiareniu.

 • ak máte dedičný angioedém, lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u Vás objavili príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.

Yasminelle a žilové a tepnové krvné zrazeniny

Užívanie akejkoľvek kombinovanej antikoncepčnej tabletky, vrátane Yasminelle, zvyšuje riziko vývinu žilovej krvnej zrazeniny (žilová trombóza) v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne (antikoncepčné) tabletky.

Riziko žilových krvných zrazenín u užívateliek kombinovaných antikoncepčných tabletiek stúpa:

 • s vekom,

 • keď máte nadváhu.

 • keď niekto z Vašich priamych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach (pľúcny embolizmus) alebo v inom orgáne,

 • keď musíte ísť na operáciu, ak ste mali ťažký úraz alebo ak budete dlhší čas na lôžku. Je dôležité oznámiť svojmu lekárovi, že užívate Yasminelle, pretože možno budete musieť užívanie prerušiť. Váš lekár Vám povie, kedy môžete opäť začať. Zvyčajne je to asi 2 týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.

Pravdepodobnosť výskytu krvnej zrazeniny sa pri užívaní antikoncepčnej tabletky zvyšuje.

-Zo 100 000 žien, ktoré neužívajú antikoncepčnú tabletku a nie sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu asi 5 - 10 žien.

-Zo 100 000 žien, ktoré užívajú antikoncepčnú tabletku, akou je Yasminelle, môže mať ročne krvnú zrazeninu 30 - 40 žien, presný počet nie je známy.

-Zo 100 000 žien, ktoré sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu okolo 60 žien.

Krvná zrazenina sa môže žilou zaniesť do pľúc a môže upchať krvné cievy (čo sa nazýva pľúcna embólia). Tvorba krvných zrazenín v žilách môže mať v 1 - 2 % prípadov smrteľné následky.

Úroveň rizika sa môže meniť podľa typu antikoncepčnej tabletky, ktorú užívate. Poraďte sa s lekárom o dostupných možnostiach.

Užívanie kombinovaných antikoncepčných tabletiek sa spája so zvýšených rizikom tepnovej krvnej zrazeniny (tepnová trombóza), napríklad v cievach srdca (srdcový infarkt) alebo mozgu (mŕtvica).

Riziko tepnovej trombózy u užívateliek kombinovaných antikoncepčných tabletiek stúpa:

 • keď fajčíte. Počas užívania Yasminelle sa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov.

 • keď je zvýšená hladiny tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • keď máte nadváhu

 • keď mal niekto z Vašich priamych príbuzných v mladosti srdcový infarkt alebo mŕtvicu

 • keď máte vysoký krvný tlak,

 • keď máte migrénu,

 • keď máte problémy so srdcom (chybu srdcových chlopní, poruchu srdcového rytmu).

Ak spozorujete nasledujúce možné príznaky krvnej zrazeniny, prestaňte užívať Yasminelle a ihneď vyhľadajte svojho lekára:

 • silná bolesť a/alebo opuch dolnej končatiny

 • náhla silná bolesť na hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky

 • náhla dýchavičnosť

 • náhly kašeľ bez zjavnej príčiny

 • akékoľvek nezvyčajné, silné alebo pretrvávajúce bolesti hlavy alebo zhoršenie migrény

 • čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie

 • poruchy reči alebo ťažkosti s rozprávaním

 • závrat alebo mdloba

 • slabosť, nezvyčajné pocity alebo necitlivosť hociktorej časti tela

Yasminelle a rakovina

U žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tabletky sa čosi častejšie zistí rakovina prsníka, nie je však známe, či je to vyvolané liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tabletky sa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovaných hormonálnych antikoncepčných liekov. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ak zistíte akékoľvek hrčky, musíte vyhľadať svojho lekára.

V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek antikoncepčných tabletiek hlásili nezhubné a ešte zriedkavejšie zhubné pečeňové nádory. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.

Krvácanie medzi menštruáciami

Počas prvých mesiacov užívania Yasminelle môžete mať neočakávané krvácanie (krvácanie mimo oddychového týždňa). Ak sa takéto krvácanie zjavuje dlhšie ako niekoľko málo mesiacov alebo ak začne po niekoľkých mesiacoch, Váš lekár musí zistiť, čo nie je v poriadku.

Čo urobiť ak počas oddychového týždňa nenastanekrvácanie

Ak ste užívali všetky tablety správne, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná.

Ak nedošlo k očakávanému krvácaniu dvakrát po sebe, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Nezačnite užívať tablety z ďalšieho blistra skôr ako si budete istá, že nie ste tehotná.

Yasminelle a užívanie iných liekov

Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo prípravky s obsahom rastlinných látok už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí Vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi), že užívate Yasminelle. Môžu Vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad kondóm) a ak áno - ako dlho.

Niektoré liečivá môžu oslabiť účinok Yasminelle na zamedzenie tehotenstva alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie.

 • Patria sem liečivá, používané na liečbu

 • epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín)

 • tuberkulózy (napr. rifampicín)

 • infekcií HIV (ritonavir, nevirapín) alebo iných infekcií (antibiotiká ako grizeofulvín, penicilín, tetracyklín)

 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan)

 • liečivá rastlina ľubovník bodkovaný.

Yasminelle môže ovplyvniť účinok iných liekov, napríklad

 • liekov obsahujúcich cyklosporín

 • antiepileptika lamotrigínu (mohlo by to viesť k zvýšeniu počtu záchvatov).

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie Yasminelle s jedlom a nápojmi

Yasminelle sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla, v prípade potreby s malým množstvom vody.

Laboratórne testy

Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate antikoncepčné tabletky, pretože hormonálne kontraceptíva môžu ovplyvňovať výsledky niektorých testov.

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, neužívajte Yasminelle. Ak otehotniete počas užívania Yasminelle, hneď ho prestaňte užívať a vyhľadajte svojho lekára. Ak chcete otehotnieť, kedykoľvek môžete prestať Yasminelle užívať (pozrite tiež stranu 9 „Ak chcete prestať užívať Yasminelle“).

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie

Užívanie Yasminelle počas dojčenia sa spravidla neodporúča.. Ak chcete užívať antikoncepčné tabletky počas dojčenia, musíte vyhľadať svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že užívanie Yasminelle ovplyvňuje vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasminelle

Yasminelle obsahuje laktózu.

Ak neznášate určité druhy cukrov, pred začiatkom užívania Yasminelle kontaktujte svojho lekára.

3. AKO UŽÍVAŤ YASMINELLE?

Užívajte jednu tabletu Yasminelle každý deň, ak je to potrebné, zapite ju malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, ale musíte ich užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Blister obsahuje 21 tabliet. Pri každej tablete je vytlačený deň v týždni, kedy sa má užiť. Ak napríklad začnete užívať tablety v stredu, užite tabletu, pri ktorej je napísané „St“. Pokračujte v smere šípok na blistri tak dlho, kým nevyužívate všetkých 21 tabliet.

Potom počas nasledujúcich 7 dní neužívajte žiadne tablety. V priebehu týchto siedmich dní bez užívania tabliet (inak nazývaných aj oddychový týždeň) má začať krvácanie. Toto takzvané „krvácanie z vysadenia“ zvyčajne začína na 2. alebo 3. deň oddychového týždňa.

Na ôsmy deň po užití poslednej tablety Yasminelle (to je po sedemdňovom oddychovom týždni) musíte začať užívať tablety z ďalšieho blistra, bez ohľadu na to, či krvácanie skončilo alebo nie. To znamená, že musíte začať užívať z každého blistra vždy v rovnaký deň v týždni a krvácanie z vysadenia sa dostaví každý mesiac v rovnakých dňoch.

Ak užívate Yasminelle podľa tohto postupu, ste chránená pred otehotnením aj počas 7 dní, keď neužívate tablety.

Kedy môžete začať užívať tablety z prvého blistra?

 • Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu

Začnite s užívaním Yasminelle v prvý deň cyklu (to je prvý deň menštruačného krvácania). Začatím užívania Yasminellev prvý deň Vášho cyklu ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete taktiež začať na 2. - 5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad kondóm).

 • Prechod z kombinovaného hormonálneho kontraceptíva alebo kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti

Môžete začať užívať Yasminelle prednostne v deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po období bez užívania tabliet Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neúčinnej tablety Vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynov svojho lekára.

 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tabletkaiba s gestagénom, injekcia, implantát obsahujúce iba gestagén alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)

Z užívania antikoncepčných tabletiek obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia) ale vo všetkých prípadoch použite počas prvých 7 dní užívania tabliet aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad kondóm).

 • Po potrate

Postupujte podľa pokynov svojho lekára.

 • Po pôrode

Yasminelle môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, použite počas prvých 7 dní užívania Yasminelle takzvanú bariérovú metódu (napríklad kondóm).

Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr ako ste začali (znovu začali) užívať Yasminelle, presvedčte sa, že nie ste tehotná alebo počkajte do nasledujúceho menštruačného krvácania.

 • Ak dojčíte a chcete začať užívať Yasminelle (znovu užívať) po pôrode

Prečítajte si časť „Dojčenie“, strana 5.

Ak užijete viac Yasminelle, ako máte:

Prípady závažných škodlivých vplyvov po užití priveľa tabliet Yasminelle sa nehlásili.

Ak ste užili naraz viac tabliet, môžu sa u Vás objaviť príznaky nevoľnosti alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.

Ak ste užili priveľa tabliet Yasminelle alebo ak ste zistili, že niekoľko tabliet užilo Vaše dieťa, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste zabudli užiť Yasminelle:

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu len čo si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť vo zvyčajnom čase.

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Čím väčší je počet tabliet, ktoré ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko otehotnenia.

Riziko nedostatočnej ochrany proti otehotneniu je najvyššie, ak ste zabudli užiť tabletu na začiatku alebo na konci blistra. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať nasledovné pravidlá (pozrite obrázok na strane 8):

 • Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto blistri

Vyhľadajte svojho lekára.

 • Jedna vynechaná tableta v prvom týždni

Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase, a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie opatrenie, napríklad kondóm. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, môžete byť tehotná. V takomto prípade vyhľadajte svojho lekára.

 • Jedna vynechaná tableta v druhom týždni

Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ochrana pred otehotnením nie je znížená, nemusíte použiť ďalšie opatrenia.

 • Jedna vynechaná tableta v treťom týždni

Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:

 1. Užite zabudnutú tabletu hneď ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní tabliet v zvyčajnom čase. Namiesto obdobia bez užívania tabliet začnite užívať tablety z ďalšieho blistra.

S najväčšou pravdepodobnosťou nastane na konci druhého blistra menštruačné krvácanie, ale počas užívania z druhého blistra možno budete mať slabé alebo menštruácii podobné krvácanie.

 1. Môžete tiež ukončiť užívanie zo súčasného blistra a prejdite hneď na sedemdňové obdobie bez užívania tabliet (zaznamenajte si deň, kedy ste tabletu zabudli užiť). Ak si želáte začať užívanie z nového blistra vo zvyčajný úvodný deň, skráťte obdobie bez užívania tabliet na menej ako 7 dní.

Ak budete postupovať podľa jedného z týchto dvoch odporúčaní, budete naďalej chránená pred otehotnením.

 • Ak ste zabudli užiť (ktorúkoľvek) tabletu z blistra a krvácanie sa nedostavilo v priebehu prvého obdobia bez užívania tabliet, môžete byť tehotná. Predtým, než začnete užívať tablety z ďalšieho blistra, vyhľadajte svojho lekára.


Viac ako 1 vynechaná tableta

v 1 blistri

Poraďte sa s lekárom

Áno

Mali ste pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety?

v 1. týždni

Nie

 • Užite vynechanú tabletu

 • 7 nasledujúcich dní používajte bariérovú metódu (kondóm) a

 • Dokončite užívanie z blistra

v 2. týždni

Len 1 vynechaná tableta

(užitá s oneskorením viac ako 12 hodín)

 • Užite vynechanú tabletu

 • Dokončite užívanie z blistra

 • Užite vynechanú tabletu a

 • Dokončite užívanie z blistra

 • Namiesto oddychového týždňa

 • Začnite užívať z ďalšieho blistra

v 3. týždni

Alebo

 • Prerušte okamžite užívanie z blistra

 • Začnite oddychový týždeň (maximálne 7 dní vrátane dňa, v ktorom ste vynechali tabletu)

 • Potom začnite užívať z ďalšieho blistra

Čo urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky:

Ak vraciate v priebehu 3 - 4 hodín po užití tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že Vaše telo liečivá z antikoncepčnej tabletky nevyužije úplne. Situácia je takmer rovnaká ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke užite čo najskôr novú tabletu z náhradného blistra, najlepšie do 12 hodín od času, kedy normálne užívate tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už ubehlo 12 hodín, musíte pokračovať podľa pokynov v časti „Ak ste zabudli užiť Yasminelle“, strana 7.

Oddialenie menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť

Aj keď sa to neodporúča, môžete Vaše menštruáciu oddialiť prechodom priamo na nový blister Yasminellenamiesto obdobia bez užívania tabliet, a jeho úplným využívaním. Počas užívania z tohto druhého blistra sa môže objaviť slabé, alebo menštruácii podobné krvácanie. Po zvyčajnom sedemdňovom období bez užívania tabliet začnite užívať tablety z ďalšieho blistra.

Pred rozhodnutím oddialiť svoju menštruáciu by ste sa mali poradiť so svojim lekárom.

Zmena prvého dňa Vašej menštruácie: čo potrebujete vedieť

Ak užívate tablety podľa pokynov, menštruácia bude začínať počas týždňa bez užívania tabliet. Ak musíte zmeniť tento deň, znížte počet dní bez užívania tabliet (ale nikdy ho nezvyšujte - 7 je maximum!). Napríklad, ak Vaša menštruácia zvyčajne začína v piatok a Vy si želáte zmeniť to na utorok (o 3 dni skôr), musíte začať s novým blistrom o 3 dni skôr ako zvyčajne. Ak podstatne skrátite obdobie bez užívania tabliet (napr. na 3 dni alebo menej), počas tohto obdobia možno nebudete krvácať vôbec. Môže potom dôjsť k slabému alebo menštruácii podobnému krvácaniu.

Ak si nie ste istá, čo robiť, poraďte sa so svojim lekárom.

Ak chcete prestať užívať Yasminelle:

Môžete prestať užívať Yasminelle kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie. Ak chcete otehotnieť, ukončite užívanie Yasminelle a pred pokusom o otehotnenie vyčkajte na menštruáciu. Ľahšie si budete môcť vypočítať dátum predpokladaného pôrodu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Yasminelle môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Uvedený je zoznam vedľajších účinkov, ktoré súvisia s používaním Yasminelle:

Časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 užívateliek zo 100):

 • zmeny nálady,

 • bolesť hlavy,

 • bolesť brucha (bolesť žalúdka),

 • akné,

 • bolesť v prsníkoch, zväčšenie prsníkov, citlivosť prsníkov, bolestivá alebo nepravidelná menštruácia,

 • prírastok telesnej hmotnosti.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 užívateliek z 1000):

 • kandidóza (hubová infekcia),

 • opar (herpes simplex),

 • alergické reakcie, ,

 • zvýšená chuť do jedla,

 • depresia, nervozita, poruchy spánku,

 • pocit mravčenia, závraty (vertigo),

 • poruchy videnia,

 • nepravidelné údery srdca alebo nezvyčajne rýchly srdcový pulz,

 • krvná zrazenina (trombóza) v cievach na nohách alebo v pľúcach (pľúcna embólia), vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, migréna, kŕčové žily,

 • zápal hltana,

 • nevoľnosť, vracanie, zápal žalúdka a/alebo zápal čriev, hnačka, zápcha,

 • náhly opuch kože a/alebo slizníc (napr. jazyka alebo hrdla) a/alebo sťažené prehĺtanie alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním (angioedém), strata vlasov (alopécia), ekzém, svrbenie, vyrážka, suchá koža, poruchy mazotoku kože (seboroická dermatitída),

 • bolesť šije, bolesť končatín, svalové kŕče,

 • infekcia močového mechúra,

 • hrčky v prsníkoch (nezhubné a zhubné), tvorba mlieka keď nie ste tehotná (galaktorea), cysty na vaječníkoch, návaly horúčavy, vynechanie menštruácie, veľmi silná menštruácia, výtok z pošvy, suchosť v pošve, bolesť v podbruší (panvová), abnormálny ster z krčka maternice (Papanicolaouov alebo Papov ster), znížené libido (záujem o sex),

 • zadržiavanie tekutín, strata energie, nadmerný smäd, zvýšené potenie,

 • úbytok telesnej hmotnosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce 1 až 10 užívateliek z 10 000):

 • astma

 • poškodenie sluchu

 • upchatie krvnej cievy prostredníctvom zrazeniny vytvorenej kdekoľvek v tele

 • erythema nodosum (prejavuje sa červenkastými, bolestivými uzlíkmi na koži)

 • erythema multiforme (vyrážka vo forme červeného oválneho výsevu alebo pľuzgieriky).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky alebo ak si myslíte, že by nimi mohli byť, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ YASMINELLE?

Uchovávajte Yasminelle mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Dátum exspirácie:

Nepoužívajte Yasminelle po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Yasminelle obsahuje

 • Liečivá sú etinylestradiol (ako betadexový klatrát) a drospirenón.

Každá tableta obsahuje 0,020 miligramu etinylestradiolu (ako betadexový klatrát) a 3 miligramy drospirenónu

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, magnéziumstearát (E470b), hypromelóza (E464), mastenec (E553b), oxid titaničitý (E 171) a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Yasminelle a obsah balenia

 • Každý blister Yasminelle obsahuje 21 svetloružových filmom obalených tabliet.

 • Yasminelle tablety sú filmom obalené tablety; jadro tablety je obalené. Tablety sú svetloružovej farby, okrúhle s vypuklými povrchmi, na jednej strane s vyrazenými písmenami „DS“ v pravidelnom šesťuholníku.

 • Yasminelle je dostupný v baleniach po 1, 3, 6 alebo 13 blistroch, každý s obsahom 21 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlín

Nemecko

Výrobca:

Bayer Pharma AG a Bayer Weimar GmbH und Co. KG

D-13342 Berlín D-99427 Weimar,

Nemecko Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

 • Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia: Yasminelle

 • Maďarsko: Aliane

 • Francúzsko: Jasminelle

Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy schválená v 11/2012.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.

Tel. +42 12 59 21 31 11

Fax +42 12 59 21 33 34

e-mail: bayer@bayer.sk