Kaletra 100 mg/25 mg filmom obalené tablety

tbl flm 60x100 mg/25 mg (fľ.HDPE)

Súhrn

Názov
Kaletra 100 mg/25 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 60x100 mg/25 mg (fľ.HDPE)
ATC Skupina
42
Kód
50538