Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
Balenie
tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
ATC Skupina
68
Kód
45162
Preskripčné obmedzenie
S
Indikačné obmedzenia
PSY