Questax 100 mg

tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Questax 100 mg
Balenie
tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
ATC Skupina
68
Kód
46053
Preskripčné obmedzenie
I
Indikačné obmedzenia
PSY