Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

GUAJACURAN 5 %

sol inj 10x10 ml (amp. skl.)

Súhrn

Názov
GUAJACURAN 5 %
Balenie
sol inj 10x10 ml (amp. skl.)
ATC Skupina
70
Počet denných definovaných dávok liečiva v balení lieku (DDD)
5,556
Kód
58249
Preskripčné obmedzenie
S

Príbalový leták (PIL)

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii ev.č. 2009/08324

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

GUAJACURAN 5 %

(guaifenesinum)

injekčný roztok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Guajacuran 5 % a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Guajacuran 5 %

3. Ako používať Guajacuran 5 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Guajacuran 5 %

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE GUAJACURAN 5 % A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku Guajacuran 5 % je guajfenezín. Guajfenezín znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE GUAJACURAN 5 %

Nepoužívajte Guajacuran 5 %

  • keď ste alergický (precitlivený) na guajfenezín (liečivo lieku Guajacuran 5 %)

  • pri myasténia gravis a myastenickom syndróme (nervosvalové onemocnenie charakterizované nadmernou svalovou slabosťou a unaviteľnosťou).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Guajacuranu 5%

  • Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, na podanie deťom starším ako 6 rokov musia byť skutočne závažné dôvody.

  • Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Užívanie iných liekov

Informujte Vášho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, a to na lekársky predpis alebo aj bez neho.

Účinky Guajacuranu 5 % a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým o lieky proti prechladnutiu a bolesti s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, lieky s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém vrátane alkoholu a iné liečivá, ktoré takisto uvoľňujú napätie kostrového svalstva.

Účinok Guajacuranu 5 % sa zvyšuje súčasným užívaním liekov s obsahom lítia (na liečbu manickej a manicko-depresívnej psychózy) a magnézia (na liečenie nedostatku horčíka).

Používanie Guajacuranu 5 % s jedlom a nápojmi

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek Guajacuran 5 % nie je vhodné používať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.).Taktiež činnosť u detí, ktorým sa podáva Guajacuran 5 % môže byť nepriaznivo ovplyvnená a majú byť pod zvýšeným dohľadom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Guajacuran 5 %

Na zložky v tomto lieku sa nevzťahujú žiadne špeciálne upozornenia.

3. AKO POUŽÍVAŤ GUAJACURAN 5 %

Dávkovanie lieku Guajacuran 5 % určí Váš ošetrujúci lekár. Zvyčajne sa podávajú 2 ampulky denne intravenózne (do žily).

Ak použijete viac Guajacuranu 5 %, ako máte

Guajfenezín nemá špecifické antidotum (látka s opačným účinkom). Liečba predávkovania je symptomatická (napr. výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia) a podporná.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Guajacuran 5 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú rozdelené podľa frekvencie výskytu:

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených):
únava, svalová slabosť, nevoľnosť, vracanie, ospalosť a závraty
Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):
kožné reakcie (napríklad vyrážka), prechodné zmeny v krvnom obraze

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ GUAJACURAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Guajacuran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 - 25 °C

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Guajacuran 5 % obsahuje

- Liečivo je Guaifenesinum (guajfenezín) 0,5 g v 10 ml injekčného roztoku

- Ďalšie zložky sú bezvodá glukóza, chlorid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Guajacuran 5 % a obsah balenia

Vzhľad: Číry bezfarebný až slabo hnedo žltkastý injekčný roztok bez mechanických nečistôt.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 10 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2011.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Indikácie:

Guajacuran 5 % sa podáva intravenózne na tlmenie svalových kŕčov pri tetane; na prolongovanie svalovej relaxácie pri chirurgických výkonoch, na myorelaxáciu v anestéziológii, na premedikáciu pred bronchografiou a ako anxiolytikum.

Vhodné je využiť parenterálne podanie pri bolestiach hlavy diagnosticky. Ak pacienta prestane bolieť hlava počas i.v. podania, je bolesť podmienená psychogénne alebo svalovými spazmami pri vertebrogénnej poruche. Potom je často možné pokračovať v liečbe perorálnym guajfenezínom.

Dávkovanie:

Zvyčajne sa podávajú 2 ampulky denne intravenózne (do žily) alebo v kvapôčkovej infúzii v 5 % glukóze. Pri liečbe tetanu sa Guajacuran 5 % podáva pomaly intravenózne, zvyčajne v dávkach 2 - 4 ampulky, opakovaných podľa potreby. Na dosiahnutie myorelaxačného účinku v anestéziológii sa podáva 10 - 30 ml injekčného roztoku, t.j. 1 až 3 ampulky intravenózne, účinok nastupuje o 3 - 5 minút a trvá 18 - 25 minút.

Predávkovanie:

Guajfenezín nemá špecifické antidotum. Liečba predávkovania je symptomatická (výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia až do dávky 60 g p.o., rozdelene v niekoľkých denných dávkach) so zodpovedajúcou podpornou terapiou, zamierenou na udržiavanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií a na zachovanie elektrolytovej rovnováhy.

Farmakokinetické údaje:

Guajfenezín sa nepatrne viaže na bielkoviny krvnej plazmy. Dlhodobá aplikácia indukuje degradujúce enzýmy, efekt látky sa postupne znižuje. Vylučuje sa močom, zväčša vo forme metabolitov. Biologický polčas je 1 hodina.

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii ev.č. 2009/08324

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

GUAJACURAN 5 %

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Guaifenesinum 0,5 g v 10 ml injekčného roztoku

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

Číry bezfarebný až slabo hnedo žltkastý injekčný roztok bez mechanických nečistôt.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Guajacuran 5 % je určený dospelým a deťom od 6 rokov. Používa sa na tlmenie svalových kŕčov a napätia kostrového svalstva napr. pri tetane, pri potrebe prolongovať svalovú relaxáciu pri chirurgických výkonoch, na myorelaxáciu v anestéziológii, na premedikáciu pred bronchografiou a ako anxiolytikum. Vhodné je využiť intravenózne podanie pri bolestiach hlavy diagnosticky (ak sa od bolesti hlavy uľaví, je bolesť podmienená psychogénne alebo svalovými spazmami pri vertebrogénnej poruche).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Zvyčajne sa podáva denne 20 ml injekčného roztoku intravenózne alebo v kvapôčkovej infúzii v 5 % glukóze. Pri tlmení kŕčov a napätia kostrového svalstva sa môže podať 20 - 40 ml injekčného roztoku pomaly intravenózne.

Na dosiahnutie myorelaxačného účinku v anestéziológii sa podáva 10 - 30 ml pomaly intravenózne.

4.3 Kontraindikácie

Guajacuran 5 % sa nepoužíva pri precitlivenosti na guajfenezín alebo na niektorú inú zložku lieku, ďalej pri myasthenia gravis a myastenickom syndróme.

Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, na podanie deťom starším ako 6 rokov musia byť skutočne závažné dôvody.

Liek nie je vhodné podávať počas ťarchavosti a v období dojčenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas liečby liekom Guajacuran 5 % nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

4.5 Liekové a iné interakcie

Guajfenezín potenciuje účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, liekov s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém vrátane alkoholu a iné súčasne užívané myorelaxanciá.

Účinok Guajacuranu 5 % sa zvyšuje pôsobením lítia a magnézia, je možné ho kombinovať s neuroleptikami.

4.6 Gravidita a laktácia

Guajacuran 5 % nie je vhodné podávať počas tehotenstva a v období dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Guajacuran 5 % môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.).

Takisto pozornosť detí, ktorým sa podáva Guajacuran 5 %, môže byť nepriaznivo ovplyvnená a má byť pod zvýšeným dohľadom.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky guajfenezínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencií výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (³1/100 až <1/10); menej časté (³1/1 000 až <1/100); zriedkavé (³1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie je známe (z dostupných údajov nie je možné určiť):

MedDRA triedy orgánovych systémov
Frekvencia
Nežiaduci účinok
Poruchy krvi a lymfatického systému
veľmi zriedkavé
prechodné zníženie agregácie trombocytov
Poruchy nervového systému
zriedkavé
závraty
ospalosť
Poruchy gastrointestinálneho traktu
zriedkavé
nevoľnosť
vracanie
Poruchy kože a podkožného tkaniva
veľmi zriedkavé
kožné reakcie (napr. raš)
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
zriedkavé
svalová slabosť
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
zriedkavé
únava

4.9 Predávkovanie

Guajfenezín nemá špecifické antidotum. Liečba predávkovania je symptomatická (výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia až do dávky 60 g p.o., rozdelene v niekoľkých denných dávkach) so zodpovedajúcou podpornou terapiou, zamierenou na udržiavanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií a na zachovanie elektrolytovej rovnováhy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Anxiolytikum, centrálne myorelaxans.

ATC kód: R05CA03

Guajfenezín patrí do skupiny centrálnych myorelaxancií odvodených od propándiolu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Guajfenezín sa nepatrne viaže na bielkoviny krvnej plazmy. Účinok po i.v. podaní nastupuje za 3 - 5 minút a trvá 18 - 25 minút.

Guajfenezín sa vylučuje močom, zväčša vo forme metabolitov, čiastočne bez zmeny. Biologický polčas je 1 hodina.

Dlhodobé podávanie guajfenezínu indukuje degradujúce enzýmy, efekt látky sa postupne znižuje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť lieku sa overila jeho dlhodobým používaním.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Glucosum anhydricum, natrii chloridum, aqua ad iniectabilia.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

V suchu, pri teplote 10 - 25 ºC, chrániť pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Sklenená ampulka 10 ml, vhodná vložka s prepážkami, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 10 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Na parenterálne podanie (injekčný roztok intravenózne alebo v infúzii s 5%nou glukózou).

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

70/0557/69-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1969/9.10.2006 - bez obmedzenia platnosti

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Jún 2011

Článok dňa

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma.Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.