H-AL per os (POLLENS) JSK - Príbalový leták

gtt por 1x9 ml

Obsah príbalového letáku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/07233

Písomná informácia pre používateľov

Informácie na použitie, čítajte pozorne!

H- AL per os

(Extractum allergeni)

perorálne kvapky

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SEVAPHARMA a.s.

Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10

Česká republika

Zloženie lieku

1 ml lieku obsahuje:

Liečivá:

Extractum allergeni:

pollens (alergény z peľu) 1 PNU - 10 000 PNU

1 JSK - 10 000 JSK

dusts (alergény z prachu a zvieracích epitelií) 0,1 PNU - 10 000 PNU

bacto (alergény z baktérií) 0,1 PNU - 10 000 PNU

myco (alergény z húb a kvasiniek) 0,1 PNU - 10 000 PNU

mites (alergény z roztočov) 1 PNU - 10 000 PNU

insects (alergény z hmyzu) 0,5 PNU - 5 000 PNU

1 ml lieku = 17-21 kvapiek.

Pomocné látky:

Alergény z peľu:

Chlorid sodný

Hydrogenuhličitan sodný

Polysorbát 80

Fenol, max. 4 mg/ml

Glycerol

Voda na injekciu

Ostatné alergény:

Chlorid sodný

Hydrogenfosforečnan sodný, dodekahydrát

Dihydrogenfosforečnan draselný

Polysorbát 80

Glycerol

Fenol, max. 4 mg/ml

Voda na injekciu

Formaldehyd*, max. 0,2 mg/ml

*Iba u H-AL bacto per os a H-AL myco per os - kvasinky (Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Zmes protikandidová)

Druhy perorálnych alergénov na alergénovú imunoterapiu (AIT), ktoré obsahujú nižšie uvedené peľové alergény a u ktorých je biologická aktivita vyjadrená v JSK:

Peľové zmesi

Zmes tráv I

Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Festuca sp. (kostrava), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense (timotejka lúčna), Secale cereale (raž siata).

Zmes tráv II

Agropyrum repens (pýr plazivý), Bromus erectus (stoklas vzpriamený), Deschampsia flexuosa (metlička krivolaká).

Jarné stromy

Alnus glutinosa (jelša lepkavá), Betula pendula (breza previsnutá), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná).

Pollinare mixtum

Agrostis sp. (psinček), Alopecurus pratensis (psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), Apera spica venti (metlička obyčajná), Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Avenastrum sp. (ovsica), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Festuca sp. (kostrava), Holcus lanatus (medúnok vlnatý), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense (timotejka lúčna), Plantago lanceolata (skoroceľ kopijovitý), Poa pratensis (lipnica lúčna), Secale cereale (raž siata), Trisetum flavescens (trojštet žltkastý).

Druhy perorálnych alergénov na AIT s koncentráciou vyjadrenou v PNU:

Alergény z peľov

Jarná zmes neskorá

Sambucus nigra (baza čierna), Taraxacum officinale (púpava lekárska), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá).

Jesenná zmes peľová

Artemisia absinthium (palina pravá), Artemisia vulgaris (palina obyčajná), Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská).

Jarná zmes skorá

Alnus glutinosa (jelša lepkavá), Betula pendula (breza previsnutá), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Salix caprea (vŕba rakytová).

Artemisia mix

Artemisia absinthium (palina pravá), Artemisia vulgaris (palina obyčajná).

Zmes tráv I + Betula pendula

Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Festuca sp. (kostrava), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense (timotejka lúčna), Secale cereale (raž siata), Betula pendula (breza previsnutá).

Alergény z prachu a zvieracích epitelií

Konské epitelie, kravské epitelie, ovčie epitelie, psie epitelie, mačacie epitelie, králičie epitelie, morčacie epitelie, epitelie škrečka, myšacie epitelie, krysie epitelie, prach z kožušín, zmes peria z perín, perie zo sliepok, perie z kačíc, perie z husí, perie z exotického vtáctva, vlna, bavlna, syntetický textil, umelé kožušiny, prach z mlyna, prach zo stodoly, ražná slama, seno.

Zmes HCD (baktérií horných dýchacích ciest)

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria pharyngis.

Zmes DCD (baktérií dolných dýchacích ciest)

Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Neisseria pharyngis.

Staphylococcus aureus + Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae.

Staphylococcus aureus + Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae.

Zmes protiaknózna

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionbacterium acnes.

Zmes protikandidová

Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis.

Zmes húb vonkajších

Alternaria sp., Botrytis cinerea, Cladosporium sp., Fusarium sp., Monilia sitophila.

Zmes húb domových

Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Penicillium sp., Mucor sp., Rhizopus sp. .

Alergény z hmyzu

Včelí jed, osí jed.

Zmes roztočov

Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus.

Farmakoterapeutická skupina

Imunopreparáty, alergénový prípravok.

Charakteristika

Perorálne alergénové prípravky na alergénovú imunoterapiu (AIT) sú pripravené zo sterilných základných extraktov príslušných druhov alergénov. U peľových alergénov je relatívna molekulová hmotnosť väčšia než 5 000 daltonov.

Riediacim roztokom je fosforečnanový tlmivý roztok chloridu sodného, resp. bikarbonátový tlmivý roztok chloridu sodného pre alergény z peľu, riedený 1:1 glycerolom. Ako protimikrobiálnu konzervačnú látku obsahuje fenol (max. 4 mg/ml).

Koncentrácia alebo biologická aktivita účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK) alebo v jednotkách proteínového dusíka (PNU).

Biologická aktivita 1 000 JSK zodpovedá takej aktivite štandardizovaného alergénu, ktorá pri kožnom teste metódou prick vyvolala (na náhodne vybranom súbore minimálne 20 alergických pacientov) vznik pupenca so stredným priemerom 5,5 mm.

1 PNU = 0,00001 mg proteínového dusíka v 1 ml alergénu.

Indikácie

Alergénová imunoterapia (AIT) sa odporúča ako výhodný spôsob imunoterapie u detí i dospelých, u ktorých bola potvrdená alergická reakcia sprostredkovaná protilátkami typu IgE. Alergénová imunoterapia sa robí u potvrdenej precitlivenosti na alergény, ktoré nemôžu byť z prostredia eliminované, sú prítomné v podstatnom množstve a spôsobujú obtiaže, zdôvodňujúce liečbu. Vyberajú sa alergény, u ktorých sa obtiaže zhodujú s pozitívnym výsledkom testovania diagnostickými

alergénmi. Ak chorý trpí precitlivenosťou na niekoľko alergénov, musí sa alergénová imunoterapia vykonať odpovedajúcimi alergénmi oddelene alebo striedavo.

Alergénovú imunoterapiu peľovými alergénovými prípravkami je možné vykonať mimo obdobia pelenia rastlín a v sezóne liečbu prerušiť, prípadne podávať blokujúce dávky, v poslednej dobe sa ale pristupuje k celoročnej liečbe.

Kontraindikácie

 • Systémové ochorenia postihujúce imunitný systém (kolagenózy, ochorenia z autoimunity, závažné poruchy imunity),

 • malígne ochorenia,

 • závažné chronické ochorenia,

 • u osôb s psychickou poruchou, kde nemožno predpokladať spoluprácu,

 • centrálne kŕčovité ochorenia,

 • závažné infekty a zápalové procesy orgánov postihnutých alergickými prejavmi,

 • aktívna tuberkulóza,

 • ťažká forma atopického ekzému,

 • simultánne vykonávaná liečba na potlačenie imunity (imunosupresia), liečba β-blokátormi,

 • opakované alergické reakcie behom správne vykonávanej alergénovej imunoterapie.

Nežiaduce účinky

Keď je alergénová imunoterapia indikovaná a aplikovaná skúseným odborníkom, je riziko vzniku nežiaducej reakcie relatívne nízke. Nežiaduce reakcie možno rozdeliť na alergické a nealergické. Medzi alergické reakcie patrí provokácia príznakov napr. pri neprimeranej dávke pre pacienta - vodnatá nádcha, kýchanie, slzenie a pálenie očí, kašeľ, dušnosť a zhoršenie kožných prejavov. Z nealergických reakcií sú to celková únava, ospalosť, nevoľnosť a zvýšenie telesnej teploty. Liečbu nie je nutné ukončiť, ale upraviť dávkovanie.

Dávkovanie a spôsob podávania

Aplikácia alergénového prípravku pri zahájení AIT prebieha v dvoch fázach. Vo fáze iniciačnej je postupným zvyšovaním dávok a koncentrácií dosiahnutá maximálna tolerovaná dávka. Vo fáze udržiavacej je opakovane podávaná maximálna tolerovaná dávka.

Liečebný alergén sa podáva 1-krát denne (ráno alebo večer), 30 minút pred jedlom. Pred použitím pacient odstráni plastový kryt a nahradí ho nasadením vrchnej časti pumpičky, ktorá je dodávaná samostatne v sterilnom obale a je súčasťou balenia lieku. Z fľaštičky s alergénovým prípravkom sa nakvapká príslušný počet kvapiek na lyžičku. K alergénu je možné pridať zmes ochutenej vody.

1.Klasická AIT

Postupuje sa podľa odporúčanej orientačnej schémy, ktorá by mala byť upravovaná podľa znášanlivosti a zdravotného stavu pacienta. Nižšie koncentrácie alergénov sa podávajú zvyčajne trikrát týždenne (napr. pondelok - streda - piatok). Pri vyšších koncentráciách sa intervaly medzi jednotlivými dávkami predlžujú a podávajú sa dvakrát alebo jedenkrát týždenne (pozri tabuľka č.1).

Tabuľka č.1

Orientačná schéma pre alergénovú imunoterapiu H-AL per os
Koncentrácia
Počet kvapiek na deň
0,1 PNU
Deň
1
3
5
8
10
12
(JSK)
Počet
kvapiek
1
2
4
7
12
18
1 PNU
Deň
1
3
5
8
10
(JSK)
0,5 PNU
Počet
kvapiek
2
4
7
12
18
10 PNU
Deň
1
3
5
8
10
(JSK)
5,0 PNU
Počet
kvapiek
2
4
7
12
18
100 PNU
Deň
1
4
8
12
16
20
24
28
(JSK)
5 0 PNU
Počet
kvapiek
2
3
4
5
7
10
14
19
1 000 PNU
Deň
1
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
(JSK)
500 PNU
Počet
kvapiek
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
17
20*
10 000 PNU
Deň
1
8
16
24
32
40
47
54
(JSK)
5 000 PNU
Počet
kvapiek
2
3
4
5
6
7
8
10**

*) - Opakovať 1 x týždenne až do spotrebovania celého obsahu fľaštičky, keď sa nepokračuje vyššou koncentráciou

**) V prípade aplikácie lieku s koncentráciou 10 000 (5 000) PNU alebo JSK sa stúpa k maximálnemu počtu 10 kvapiek. Maximálna tolerovaná dávka sa opakuje 1 x týždenne až do spotrebovania celého obsahu fľaštičky.

2. Alternatívna schéma pre AIT (pozri tabuľka č.2)

AIT sa zahajuje najnižšou koncentráciou (0,1 PNU alebo 1 JSK, pri hmyze 0,5 PNU) Pokračuje sa až k najvyššej koncentrácii (1 000 či 10 000 PNU alebo 1 000 či 10 000 JSK, pri hmyze 500 či 5 000 PNU). Pri každej koncentrácii alergénu sa začína podaním jednej kvapky a každý nasledujúci deň sa dávka zvyšuje o 1 kvapku až do dávky 10 kvapiek. Po dosiahnutí dávky desiatich kvapiek sa prechádza na nasledujúcu vyššiu koncentráciu a znovu sa stúpa od 1 kvapky do 10 kvapiek denne. Po dosiahnutí najvyššej koncentrácie sa maximálny počet, t.j. 10 kvapiek denne, podáva trikrát týždenne až do spotrebovania celého obsahu fľaštičky. Táto dávka sa podáva aj ako dávka udržiavacia.

Tabuľka č. 2

Alternatívna orientačná schéma
pre alergénovú imunoterapiu H-AL per os
Koncentrácia
Deň
Dávkovanie
0,1 PNU
0,5 PNU
1.
1 kvapka
2.
2 kvapky
3.
3 kvapky
4.
4 kvapky
5.
5 kvapiek
6.
6 kvapiek
7.
7 kvapiek
8.
8 kvapiek
9.
9 kvapiek
10.
10 kvapiek

Pri akútnom ochorení, objavení sa alebo zhoršení príznakov alergického ochorenia si môže pacient sám interval predĺžiť, ev. znížiť dávku a následne sa poradiť so svojím lekárom. Pri prerušení liečby, ktoré bolo dlhšie ako tri týždne, je nutné skôr dosiahnutú dávku znížiť. Pacienti s astmou si svoj stav v priebehu liečby kontrolujú pomocou merania vrcholového výdychového prúdu (Peak flow metria). Pri rozkolísaní nameraných hodnôt alebo ich znižovaní sa pristupuje k úprave dávok.

V prípade peľových alergénov rozhoduje lekár - alergológ, či bude v imunoterapii pokračovať celoročne alebo bude pred peľovou sezónou prerušená.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Individuálny prístup je potrebný pri aplikácii alergénového prípravku u detí mladších ako 3 roky, pri kortikodependentnej alergii (závislej na kortikoidoch), pri akútnych infekčných chorobách a pri akútnej progresii základného alergického ochorenia.

AIT je nutné prerušiť 14 dní pred plánovaným preventívnym očkovaním, v liečbe AIT sa pokračuje:

 • 1 týždeň po tuberkulinových skúškach

 • 2 týždne po aplikácii inaktivovaných vakcín

 • 4 týždne po aplikácii živých vakcín

 • 8 - 12 týždňov po aplikácii BCG vakcíny

Tehotenstvo a dojčenie

Liečba sa v priebehu tehotenstva nezahajuje. Ak dôjde k otehotneniu v priebehu AIT, musí byť jej ďalšie pokračovanie starostlivo zvážené s ohľadom na možné riziko pre matku a dieťa v prípade anafylaktického šoku. V dobe dojčenia sa AIT vykonáva na základe zváženia ošetrujúceho lekára - alergológa.

Varovanie

Liek nesmie byť používaný po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Liek musí byť uchovávaný mimo dohľadu a dosahu detí.

Balenie

Fľaštičky po 9 ml, uzavreté dávkovacím setom, ktorý je prekrytý plastovým krytom. Samostatne v sterilnom obale je umiestnená vrchná časť dávkovacieho setu (hlava pumpičky).

Súpravy sú kompletizované v nižšie uvedených zostavách. Jednotlivé koncentrácie sú odlíšené farebnými prúžkami na štítkoch fľaštičiek (farby zodpovedajúce jednotlivým koncentráciám/aktivitám zostávajú rovnaké).

Nie všetky druhy alergénov musia byť na trhu.

H-AL (pollens) per os
Počet fľaštičiek
H-AL (insects) per os
Počet fľaštičiek
Ostatné H-AL per os
Počet fľaštičiek
1-10-100-1 000-1 000 PNU
1 -10 100-1 000-1 000 JSK
1-10-100-1 000-10 000-10 000 PNU
1-10-100-1 000-10 000-10 000 JSK
5
5
6
6
0,5-5-50-500-500 PNU
0,5-5-50-500-5 000-5 000 PNU
5
6
0,1 -1-10-100- 1 000-1 000 PNU
1-10-100-1 000-10 000-10 000 PNU
6
6
1 000 PNU
1 000 JSK
10 000 PNU
10 000 JSK
1
1
1
1
500 PNU
5 000 PNU
1
1
1 000 PNU
10 000 PNU
1
1

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek uchovávajte pri teplote 2 ºC - 8 ºC .

Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote 2 ºC - 8 ºC a spotrebujte do 6 mesiacov.

Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.

Chráňte pred mrazom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Dátum poslednej revízie

December 2012