Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Isoprinosine

tbl 50x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)

Súhrn

Názov
Isoprinosine
Balenie
tbl 50x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
ATC Skupina
42
Počet denných definovaných dávok liečiva v balení lieku (DDD)
25,
Kód
88174
Preskripčné obmedzenie
S
Indikačné obmedzenia
ALG, DER, INF, ONK, TRN

Príbalový leták (PIL)

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Isoprinosine ® , tablety

inozín acedoben dimepranol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Isoprinosine ® a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Isoprinosine ®

3. Ako užívať Isoprinosine ®

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Isoprinosine ®

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE ISOPRINOSINE ® A NA ČO SA POUŽÍVA

Isoprinosine ® tablety obsahujú liečivo inozín acedoben dimepranol, ktorý sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií. Predpokladá sa, že pôsobí stimuláciou na imunitný systém a tým prekonáva vírus. Váš lekár Vám predpísal Isoprinosine ® na stimuláciu Vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:

 • vírusové infekcie dýchacích ciest

 • opakujúci sa herpes na pohlavných orgánoch

 • opakujúci sa opar na perách

 • pásový opar

 • ovčie kiahne

 • osýpky

 • žltačka

 • bradavice na pohlavných orgánoch a iné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie)

 • iné vírusové infekcie, ako je infekčná mononukleóza (infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom), infekcia spôsobená cytomegalovírusom a subakútna sklerotizujúca panencefalitída (zriedkavé ochorenie u detí a mladých ľudí, ktoré môže vzniknúť po prekonaní osýpok).

2. SKÔR AKO UŽIJETE ISOPRINOSINE ®

Neužívajte Isoprinosine ®

- keď ste alergický (precitlivený) na inozín acedoben dimepranol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Isoprinosine ® (pozri zoznam zložiek v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, problémy s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.

- keď trpíte dnou alebo Vám povedali, že máte zvýšené hladiny kyseliny močovej.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Isoprinosine ® a oznámte svojmu lekárovi:

- ak máte alebo ste mali dnu alebo zvýšenú hladinu kyseliny močovej;

- ak máte alebo ste mali obličkové alebo žlčníkové kamene;

- ak trpíte poruchou funkcie obličiek (bude potrebné Vás sledovať).


Ak sa liečite dlhodobo, budú Vám pravidelne robiť krvné testy a kontrolovať funkciu Vašich obličiek

a pečene.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Oznámte svojmu lekárovi, najmä ak užívate nasledujúce lieky, pretože môžu reagovať s tabletami Isoprinosine ® .

 • alopurinol alebo iné spôsoby liečby dny

 • diuretiká (tablety na odvodnenie)

 • lieky, ktoré tlmia imunitný systém, napr. po transplantácii orgánu

 • AZT (azidotymidín) na liečbu AIDS.

Stále môžete užívať Isoprinosine ® a Váš lekár rozhodne, čo je pre Vás vhodné.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Isoprinosine ® , ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Isoprinosine ® ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Isoprinosine ®

Isoprinosine ® obsahuje manitol, ktorý môže mať mierny preháňavý účinok.

Tiež obsahuje pšeničný škrob. Tablety sú vhodné pre osoby s celiakiou. Pacienti s alergiou na pšenicu (ktorá sa odlišuje od celiakie) nemajú užívať tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ ISOPRINOSINE ®

Vždy užívajte Isoprinosine ® presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Tabletu prehĺtajte s dostatočným množstvom tekutiny. Ak máte problémy s prehĺtaním celých tabliet, môžete ich rozdrviť a rozpustiť v malom množstve ochutenej tekutiny.

Dávka závisí od Vašej telesnej hmotnosti a od závažnosti Vášho ochorenia. Denná dávka je rozdelená rovnomerne počas dňa.

Dospelí a starší pacienti

Odporúčané dávkovanie je 50 - 100 mg/kg telesnej hmotnosti, zvyčajne 3 g/deň (2 tablety trikrát denne) až do maximálnej dávky 4 g/deň (2 tablety štyrikrát denne).

Deti od 1 roka

Odporúčané dávkovanie je 50 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Dĺžka liečby závisí od Vašej reakcie na liečbu.

Ak užijete viac lieku Isoprinosine ® , ako máte

Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Ak si nie ste niečím istý alebo sa necítite dobre, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť dávku lieku Isoprinosine ®

Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete, pokiaľ nie je čas na Vašu ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Isoprinosine ®

Ak predčasne ukončíte liečbu, požadovaný účinok sa nemusí dosiahnuť alebo príznaky sa môžu znovu zhoršiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Isoprinosine ® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví:

 • akákoľvek náhla dýchavičnosť,

 • problémy s dýchaním,

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier,

 • vyrážka alebo svrbenie (najmä postihujúce celé telo).

Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

 • prechodné zvýšenie hladín kyseliny močovej v krvi,

 • zvýšenie pečeňových enzýmov a močoviny v krvi (odpadová látka) - môžu sa zistiť krvnými vyšetreniami, ktoré Vám urobí Váš lekár,

 • pocit nevoľnosti (nauzea) s vracaním alebo bez neho,

 • bolesť brucha,

 • svrbenie,

 • kožná vyrážka (samotná),

 • bolesti hlavy,

 • pocit točenia (vertigo),

 • únava,

 • bolesť kĺbov,

 • hnačka,

 • zápcha,

 • nervozita,

 • ospalosť alebo neschopnosť zaspať (insomnia),

 • zvýšené močenie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ ISOPRINOSINE ®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Isoprinosine ® obsahuje:

Liečivo je inozín acedoben dimepranol. Každá tableta obsahuje 500 mg inozín acedoben dimepranolu.

Ďalšie zložky sú: manitol, pšeničný škrob, povidón, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Isoprinosine ® a obsah balenia

Isoprinosine ® tablety sú podlhovasté biele až sivobiele bez zápachu alebo s mierne amínovým zápachom, s poliacou ryhou na jednej strane. Isoprinosine ® tablety sa dodávajú v blistrových pásoch v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľov.

Veľkosť balenia: 50 a 100 tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ewopharma International, s.r.o.

831 01 Bratislava

Slovensko

Výrobca

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A.

Queluz de Baixo

Barcarena

Portugalsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2009.

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Isoprinosine ®

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 500 mg inozín acedoben dimepranolu (synonymá: metisoprinol, inozín pranobex, inoziplex).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

Biela až sivobiela, podlhovastá tableta bez zápachu alebo s mierne amínovým zápachom s poliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky, iba pomáha rozlomiť tabletu pre ľahšie prehĺtanie.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Isoprinosine ® je indikovaný na liečbu alebo úpravu zníženej alebo nefunkčnej bunkovej imunity a na zvládnutie klinickej symptomatológie pri týchto ochoreniach:

 • Vírusové respiračné infekcie primárne a sekundárne a stavy zníženej imunity.

 • Infekcie vyvolané herpetickými vírusmi: vírusom herpes simplex typu 1 a 2, varicella zoster vírusom (VZV), cytomegalovírusom (CMV) alebo Epstein-Barrovej vírusom (EBV).

 • Genitálne kondylómy (condyloma accuminata) - vonkajšie lézie (s výnimkou meatálnej a perianálnej lokalizácie) v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby.

Mukokutánne, vulvovaginálne (subklinické) alebo s endocervixom asociované infekcie HPV (human papillomavirus).

 • Vírusové hepatitídy.

 • Osýpky s ťažkým priebehom alebo s komplikáciami.

 • Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tento liek je určený výlučne na perorálne použitie.

DÁVKOVANIE

Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti pacienta a závažnosti ochorenia. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa.

Dospelí a starší pacienti

Odporúčaná denná dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti (1 tableta na 10 kg), zvyčajne 3 g/deň až do maximálnej dávky 4 g/deň, podávaná perorálne v 3 - 4 rovnakých dávkach počas dňa.


Deti staršie ako 1 rok

Dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti denne (1 tableta na 10 kg) podávaná perorálne v 3 - 4 rovnakých dávkach počas dňa.

Dávkovanie pri SSPE:

100 mg/kg telesnej hmotnosti denne až do maximálnej dávky 3 - 4 g/deň. Liečba je dlhodobá, kontinuálna, s pravidelným sledovaním biochemických parametrov, zdravotného stavu pacienta a prehodnocovaním pokračovania v liečbe.

TRVANIE LIEČBY:

Akútne ochorenia: U ochorení s krátkym vývojom liečba obvykle trvá 5 - 14 dní. Liečba má pokračovať ešte 1 alebo 2 dni po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.

Vírusové ochorenia s dlhším vývojom: V liečbe treba pokračovať ešte 1 - 2 týždne po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.

Rekurentné ochorenia: Iniciálna liečba je rovnaká ako pri akútnych ochoreniach. V priebehu udržiavacej liečby sa dávka môže redukovať na 500 - 1 000 mg (1 - 2 tablety) denne. Pri výskyte prvých príznakov recidívy sa treba ihneď vrátiť k dávkovaniu ako pri akútnych stavoch a pokračovať v ňom ešte 1-2 dni po ústupe symptómov. Takúto liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať na základe zhodnotenia klinického stavu lekárom a na základe jeho odporúčania.

Vonkajšie genitálne kondylómy (condyloma acuminata) alebo infekcie HPV asociované s endocervixom:

3-krát denne 2 tablety (3 g) v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby podľa nasledovných schém:

 1. pacienti s nízkym rizikom: V priebehu 3 mesiacov sa podáva liek kontinuálne 14 - 28 dní s nasledujúcim dvojmesačným obdobím bez liečby, počas ktorého dochádza k zmenšeniu až vymiznutiu lézií; alebo

 2. pacienti s „vysokým rizikom*“ v priebehu 3 mesiacov, v každom mesiaci 5 dní v týždni 2 po sebe nasledujúce týždne alebo 5 dní v týždni každý druhý týždeň.

*Profil “vysokého rizika“ recidívy alebo cervikálnej dysplázie u pacientov s genitálnymi HPV infekciami je podobný ako u iných ochorení a zahŕňa:

 • Anamnézu genitálnych HPV infekcií >2 roky alebo >3 neúspechy predchádzajúcej terapie

 • Zníženie imunity pri:

 • rekurentných alebo chronických infekciách

 • iných sexuálne prenosných chorobách (STD)

 • chemoterapii pri karcinóme

 • habituálnej nadmernej konzumácii alkoholu

  • Nedostatočne kontrolovaný diabetes

  • Atopiu

  • Dlhodobé užívanie perorálnych kontraceptív (2 roky a viac)

  • Hodnoty kyseliny listovej v erytrocytoch pod 660 nmol/l

  • Viacerých sexuálnych partnerov alebo zmenu dlhodobého partnera

  • Frekvenciu vaginálneho sexu (³ 2 - 6-krát za týždeň)

  • Análny sex

  • Bez anamnézy kožných bradavíc v detstve

  • Vek nad 20 rokov

  • Fajčenie

Liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať. Na uľahčenie prehltnutia sa tablety môžu pred užitím rozdrviť a rozpustiť v malom množstve tekutiny.


4.3 Kontraindikácie

Isoprinosine ® sa nemá podávať v prípadoch známej precitlivenosti na zložky lieku alebo u pacientov, ktorí trpia akútnou dnou alebo hyperurikémiou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Isoprinosine ® môže spôsobiť prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v sére alebo v moči, predovšetkým u mužov a u starších ľudí oboch pohlaví, obvykle v rámci normálneho rozmedzia (do 8 mg/dl, resp. 420 µmol/l). Zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi je spôsobené katabolizmom inozínu u ľudí na kyselinu močovú. Nie je to spôsobené liečivom indukovanou zmenou enzýmu ani zmenou funkcie renálneho klírensu. Preto je možné podávať Isoprinosine ® len s opatrnosťou u pacientov s dnou v anamnéze, hyperurikémiou, urolitiázou alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Počas liečby treba u týchto pacientov pravidelne monitorovať hladiny kyseliny močovej v sére.

Pri dlhodobej liečbe treba pravidelne kontrolovať u všetkých pacientov hladinu kyseliny močovej v sére a v moči, hepatálne funkcie, krvný obraz a renálne funkcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek sa má používať opatrne s inhibítormi xantínoxidázy (alopurinol) alebo urikozurickými látkami, diuretikami - tiazidovými diuretikami (ako je hydrochlorotiazid, chlórtalidón, indapamid) alebo kľučkovými diuretikami (ako je furosemid, torasemid, kyselina etakrynová).

Isoprinosine ® sa vo všeobecnosti môže podávať po ukončení liečby imunosupresívami, ale nie súčasne s imunosupresívami; pretože môže dôjsť k farmakokinetickému ovplyvneniu požadovaných terapeutických účinkov.

Súbežné používanie so zidovudinom (azidotymidínom) zvyšuje tvorbu nukleotidu zidovudinu rôznymi mechanizmami, ktoré vedú k zvýšenej plazmatickej biologickej dostupnosti zidovudinu a k zvýšenej intracelulárnej fosforylácii v monocytoch. Následkom toho Isoprinosine zvyšuje účinok zidovudinu.

4.6 Gravidita a laktácia

Kontrolované štúdie monitorujúce riziko pre plod a zníženie fertility sa u ľudí nerobili. Nie je známe, či sa inozín acedoben dimepranol vylučuje do materského mlieka. Preto sa počas gravidity a laktácie nemá inozín acedoben dimepranol podávať, ak lekár nerozhodne, že prínos preváži potenciálne riziko.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Z farmakodynamického profilu inozín acedoben dimepranolu je nepravdepodobné, že má nepriaznivý vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje (Pozri tiež 4.8 Nežiaduce účinky).

4.8 Nežiaduce účinky

Jediným konštantne pozorovaným vedľajším účinkom je prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v sére a v moči (obvykle v rámci referenčného rozmedzia), ktorá sa niekoľko dní po ukončení liečby obvykle vráti do normálnych hodnôt.


Časté (³1/100 až <1/10) vedľajšie účinky s frekvenciou >1 % zaznamenané v klinických štúdiách trvajúcich 3 mesiace alebo dlhšie:

Gastrointestinálne:
nauzea s vracaním alebo bez vracania, dyskomfort v epigastriu
Hepatálne:
zvýšenie hladín transamináz, alkalickej fosfatázy alebo hladiny močoviny v krvi
Dermatologické:
svrbenie, kožné vyrážky
Neurologické:
bolesti hlavy, vertigo, únava alebo malátnosť
Iné:
artralgia

Menej časté (³1/1 000 až <1/100) vedľajšie účinky s frekvenciou <1 % zaznamenané v klinických štúdiách trvajúcich 3 mesiace alebo dlhšie:

Gastrointestinálne:
hnačka, zápcha
Neurologické:
nervozita, ospanlivosť alebo nespavosť
Urogenitálne:
polyúria (zvýšený objem moču)

4.9 Predávkovanie

Žiadne prípady predávkovania inozín acedoben dimepranolom neboli hlásené. Závažné nežiaduce účinky okrem zvýšenia hladín kyseliny močovej v organizme sú nepravdepodobné vzhľadom na výsledky toxikologických štúdií u zvierat. Liečba sa obmedzuje na symptomatické a podporné opatrenia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunomodulátor - antivirotikum

ATC kód: J05AX05

Isoprinosine ® je syntetický purínový derivát s imunomodulačnými a protivírusovými vlastnosťami, ktoré sú dokumentované in vivo zreteľným zvýšením oslabenej imunitnej odpovede hostiteľa.

V klinických štúdiách inozín acedoben dimepranol normalizoval nedostatočnú alebo porušenú bunkami sprostredkovanú imunitu vyvolaním odpovede Th1 typu, ktorá iniciuje maturáciu a diferenciáciu T-lymfocytov a potenciáciu indukovaných lymfoproliferatívnych reakcií v bunkách aktivovaných mitogénom alebo antigénom. Ukázalo sa, že liek moduluje aj cytotoxicitu T-lymfocytov a NK buniek, funkcie T8 supresorových a T4 pomocných lymfocytov a zvyšuje aj počet povrchových receptorov pre IgG a komplement. Inozín acedoben dimepranol zvyšuje produkciu cytokínu IL-1, zvyšuje produkciu IL-2 a zvyšuje expresiu IL-2 receptora in vitro. Signifikantne zvyšuje sekréciu endogénneho IFN-g a znižuje produkciu IL-4 in vivo. Ďalej sa ukázalo, že potencuje chemotaxiu a fagocytózu neutrofilov, monocytov a makrofágov.

In vivo inozín acedoben dimepranol zvyšuje zníženú translačnú schopnosť lymfocytárnej mRNA a syntézu proteínov, pričom inhibuje syntézu vírusovej RNA zatiaľ neobjasneným spôsobom

1) inkorporácie inozínom sprostredkovanej kyseliny orotovej do polyribozómov;

2) inhibície naväzovania polyadenylových kyselín na vírusovú mRNA;

3) molekulárnej reorganizácie intramembránových plazmatických partikúl (IMP), ktorá vedie k takmer trojnásobnému vzrastu denzity.

Inozín acedoben dimepranol inhibuje cGMP fosfodiesterázu iba pri vysokých koncentráciách in vitro a pri hladinách, ktoré sa nedosahujú v imunofarmakologických účinkoch in vivo.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Každá zložka liečiva vykazuje odlišné farmakologické vlastnosti.

Absorpcia: Po perorálnom podaní u človeka sa inozín acedoben dimepranol rýchle a úplne absorbuje (³90 %) zo zažívacieho traktu a dostáva sa do krvi. Podobne po perorálnom podaní u opíc rézus sa z moču izoluje 94 - 100 % i.v. hodnôt zložiek DIP (N,N-dimetylamino-2-propanol) a PAcBA (p-aminobenzoová kyselina).

Distribúcia: Po podaní opiciam sa rádioizotopmi značený materiál zistil v nasledujúcich tkanivách zoradených podľa klesajúcej špecifickej aktivity: obličky, pľúca, pečeň, srdce, slezina, semenníky, pankreas, mozog a kostrové svalstvo.

Metabolizmus: U ľudí sa po perorálnom podaní jedného gramu rádioizotopom značeného inozín acedoben dimepranolu zistili nasledovné plazmatické hladiny DIP a PAcBA: DIP 3,7 µg/ml (za 2 hodiny) a PAcBA 9,4 µg/ml (za 1 hodinu). V tolerančných štúdiách na ľuďoch, maximálne zvýšenie hladín kyseliny močovej ako miera inozínu dopraveného z liečiva nie je lineárne, ale sa môže meniť ±10 % v rozmedzí 1 - 3 hodín.

Exkrécia: Vylučovanie PAcBA a jej hlavného metabolitu do moču za 24 hodín v podmienkach rovnovážneho stavu pri dávke 4 g denne dosahovalo približne 85 % podanej dávky. 95 % izotopom označenej látky v moči odvodenej od DIP bolo izolovanej ako nezmenený DIP a DIP-N-oxid. Eliminačný polčas DIP je 3,5 hodiny a PAcBA 50 minút. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-oxid u DIP a o-acylglukuronid u PAcBA. Pretože inozínová časť je degradovaná metabolickou cestou degradácie purínov na kyselinu močovú, experimenty s izotopom značenými zlúčeninami u ľudí nie sú vhodné. V štúdiách na zvieratách po perorálnom podaní tablety sa približne až 70 % podaného inozínu dá izolovať z moču ako kyselina močová a zvyšok ako normálne metabolity - xantín a hypoxantín.

Biodostupnosť/AUC: Izoláciou z moču v podmienkach rovnovážneho stavu (steady-state) bolo získaných >90 % predpokladanej hodnoty PAcBA a jej metabolitu. Izoláciou DIP a jeho metabolitu bolo získaných >76 %. Plazmatická AUC bola >88 % pre DIP a >77 % pre PAcBA.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U inozín acedoben dimepranolu bol preukázaný nízky profil toxicity v rôznych štúdiách akútnej, subakútnej a chronickej toxicity na myšiach, potkanoch, psoch, mačkách a opiciach v dávkach do 1 500 mg/kg/deň a najnižšia akútna perorálna LD50 50-krát vyššia ako maximálna terapeutická denná dávka 100 mg/kg/deň.

Dlhodobé toxikologické štúdie na myšiach a potkanoch nepreukázali žiadne známky karcinogénneho potenciálu.

Štandardné testy mutagenicity ani in vivo štúdie na myšiach a potkanoch alebo in vitro štúdie na ľudských lymfocytoch z periférnej krvi nepreukázali žiadne nežiaduce účinky.

Neexistuje dôkaz o perinatálnej toxicite, embryotoxicite, teratogenite alebo poškodení reprodukčnej funkcie, čo demonštrovali štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch pri nepretržitom parenterálnom podávaní dávok 20-krát vyšších ako sú maximálne odporúčané terapeutické dávky u ľudí (100 mg/kg/deň). (Pozri tiež 4.6. Gravidita a laktácia).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mannitolum

Amylum tritici

Magnesii stearas

Povidonum

6.2 Inkompatibility

Žiadne.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVdC/Al-blistrové pásy v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 50 a 100 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ewopharma International, s.r.o.

831 01 Bratislava

Slovensko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0198/81-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1981 /

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2009

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma.Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.