Kaldyum - Príbalový leták

cps plg 50x600 mg (fľ.skl.)

Obsah príbalového letáku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 1029/2005

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vážený pacient, táto informácia je pre vás dôležitá, prečítajte si ju pozorne. Ak máte nejaké ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

Kaldyum

(kalii chloridum)

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko

1. Čo obsahuje váš liek

Každá kapsula obsahuje liečivo kalii chloridum (chlorid draselný) 600 mg (zodpovedá 315 mg alebo 8 mmol K+).

Obsahuje tiež: mikrokryštalickú celulózu, polyakrylátovú disperziu, dimetikón, mastenec, koloidný oxid kremičitý, indigokarmín (E132).

Kapsula (telo a uzáver) obsahuje: želatínu, erytrozín, indigokarmín.

2. Prečo užívať tento liek

Kaldyum - kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú určené na liečbu straty draslíka z organizmu. Strata môže byť spôsobená užívaním liekov ako sú diuretiká (vodné pilulky) alebo určitými ochoreniami (napr. gastrointestinálne ochorenia sprevádzané hnačkou a/alebo vracaním).

Tento liek bol predpísaný len pre vás a nesmiete ho dávať iným.

3. Kedy nemáte užívať kapsuly Kaldyum s predĺženým uvoľňovaním

Tento liek neužívajte, ak ste už niekedy mali nejakú alergickú reakciu na hocijaký typ lieku obsahujúci draslík alebo na hociktorú inú horeuvedenú látku, alebo ak máte závažné ochorenie obličiek.

4. Upozornenia pred začatím liečby Kaldyom

Pred začatím liečby kapsulami vám lekár skontroluje hladinu draslíka v krvi a urobí EKG vyšetrenie. Informujte ho, ak ste mali alebo máte vred tráviaceho traktu alebo hocijaké iné ochorenie tráviaceho traktu.

Oznámte lekárovi, ak ste tehotná, alebo sa chystáte otehotnieť v hociktorom čase, keď vám predpíše kapsuly.

5. Upozornenia počas užívania kapsúl Kaldyum

Konzultujte s lekárom, ak užívate digoxín, pretože v takomto prípade môže byť náhle vysadenie Kaldya nebezpečné.

Dodržujte diétu odporučenú lekárom.

6. Ako môže byť liečba Kaldyom ovplyvnená inými liekmi

Pred užívaním hocijakého iného lieku, vrátane voľnopredajného, sa poradte s lekárom alebo lekárnikom.

Uistite sa, že lekár vie, ak užívate:

  • ACE inhibítory (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), diuretiká šetriace draslík (vodné tablety), pretože súčasné podávanie môže spôsobiť veľmi vysoké hladiny draslíka v sére,

  • nesteroidné protizápalové lieky, anticholinergné lieky, pretože sa môžu zväčšiť žalúdočnočrevné nežiaduce účinky,

  • digoxín (na liečbu zlyhania srdca), beta-blokátory (na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo srdcových arytmií), heparín (liek zrieďujúci krv), cyklosporín (na potlačenie imunity).

Ak sa liečite hociktorým z uvedených liekov súčasne s Kaldyom, je potrebná pravidelná kontrola hladín draslíka v sére.

7. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby Kaldyom

Nie sú žiadne obmedzenia.

8. Ako užívať kapsuly

Lekár vám povie koľko a ako často treba užívať liek.

Dávkovanie treba určiť podľa individuálnych potrieb.

Obvyklá denná dávka pre dospelých sú 2-3 kapsuly pri prevencii a 5-12 kapsúl na liečbu hypokaliémie pri pravidelnej kontrole hladín draslíka v sére.

Ak je denná dávka vyššia ako 2 kapsuly, je potrebné ju užiť rozdelenú do dvoch aleboviacerých jednotlivých dávok.

Kapsulu treba prehltnúť celú, zapiť plným pohárom vody, počas jedla alebo po jedle.

9. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť

Oznámte lekárovi, ak sa u vás vyskytne hociktorý z týchto zriedkavých nežiaducich účinkov: nauzea (nevoľnosť), vracanie, alebo bolesť brucha.

Okamžite prestaňte užívať kapsuly a poraďte sa s lekárom, ak zaznamenáte tachykardiu

(zrýchlený tlkot srdca), svalovú slabosť, hnačku alebo čiernu stolicu.

Ak sa u vás objavia hocijaké iné nežiaduce účinky, musíte to oznámiť lekárovi!

10. Balenie

50 alebo 100 kapsúl

11. Varovanie

Na obale je vyznačený dátum použiteľnosti. Po tomto dátume sa kapsuly nesmú používať.

Kapsuly uchovávajte pri teplote do 30 oC,

na bezpečnom mieste, mimo dosahu a dohľadu detí.

12. Dátum poslednej revízie

Máj 2011