Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Cabest 0,5 mg tbl 2x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 8x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 14x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 15x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 16x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 20x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 28x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 30x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 32x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 40x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 48x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 50x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 60x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 90x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 96x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 100x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP)
CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP)
CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP)
CACTUS GRANDIFLORUS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 7x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)
CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x10 mg/10 mg (bli.PA/Alu/PVC)