Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
D-AL inj. (MIX) sol inj 1x5 ml PNU
D-AL inj. (POLLENS) sol inj 1x5 ml (JSK,JSA)
D-AL PRICK TEST (MIX) sol inj 1x3 ml/PNU
D-AL PRICK TEST (POLLENS) sol inj 1x3 ml/JSK,JSA
DACARBAZIN Teva 200 plv ino 10x200 mg (liek.skl.hnedá)
DACARBAZIN Teva 200 plv ino 1x200 mg (liek.skl.hnedá)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x(10x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 5x(1x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x(1x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 5x(5x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x(5x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 3x(10x5 ml) (amp.skl.)
Dacepton 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 5x1x20 ml (liek.inj.skl.)
Dacepton 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 10x1x20 ml (liek.inj.skl.)
Dacepton 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 30x1x20 ml (liek.inj.skl.)
Dacepton 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 2x5x20 ml (liek.inj.skl.)
Dacepton 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 6x5x20 ml (liek.inj.skl.)
Dacogen 50 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifo 1x50 mg (liek.skl.)
Dafiro tbl flm 7x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 14x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 28x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 30x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 56x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 90x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 98x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 280x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 7x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 14x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)
Dafiro tbl flm 28x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)