Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Naglazyme 1 mg/ ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.)
Naglazyme 1 mg/ ml infúzny koncentrát con inf 6x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (2CH až 200CH) (tuba PP)
NAJA TRIPUDIANS gra 1x4 g (3K až 10MK) (tuba PP)
Nakom 250 mg/25 mg tbl 100x250 mg/25 mg (blis.PVC/Al)
Nakom mite 100 mg/25 mg tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PVC/Al)
NALCROM cps 100x100 mg
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 10x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 20x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 30x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 50x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 60x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin FORTE 550 mg tbl flm 90x550 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin S tbl flm 10x275 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin S tbl flm 20x275 mg (blis.Al/PVC)
Nalgesin S tbl flm 30x275 mg (blis.Al/PVC)
NALOXONE WZF POLFA sol inj 10x0,4 mg/1 ml (amp.skl.)
NANOCOLL plv ino 5x0,5 mg (liek.inj.skl.)
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)