Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 500x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 40x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 300x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 150x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1000x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 250x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 200x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 400x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 500x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 250x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 5x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1000x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 15x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x12,5 mg (fľ.HDPE)
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 7x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)