Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
PABAL sol inj 5x1 ml/100 µg (amp.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Hospira 6 mg/ml con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Hospira 6 mg/ml con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Hospira 6 mg/ml con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Hospira 6 mg/ml con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 5x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 5x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 5x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 5x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 5x100 ml/600 mg (liek.inj.skl.)
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)