Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
TABACUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP)
TABACUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP)
TABACUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP)
TABACUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP)
TachoSil spg der 1x(9,5 cmx4,8 cm)
TachoSil spg der 1x(3,0 cmx2,5 cm)
TachoSil spg der 2x(4,8 cmx4,8 cm)
TachoSil spg der 5x(3,0 cmx2,5 cm)
Tacrolimus Stada 0,5 mg cps dur 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 0,5 mg cps dur 20x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 0,5 mg cps dur 100x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 0,5 mg cps dur 50x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 1 mg cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 1 mg cps dur 50x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 1 mg cps dur 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 1 mg cps dur 100x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 5 mg cps dur 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 5 mg cps dur 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 5 mg cps dur 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Tacrolimus Stada 5 mg cps dur 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 20x1 mg (blis.Al/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 30x1 mg (blis.Al/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 50x1 mg (blis.Al/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 60x1 mg (blis.Al/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 90x1 mg (blis.Al/Al)
Tacrolimusum Astron 1 mg tvrdé kapsule cps dur 100x1 mg (blis.Al/Al)
Tadalafil PMCS 10 mg tbl flm 8x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Tadalafil PMCS 10 mg tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Tadalafil PMCS 10 mg tbl flm 12x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Tadalafil PMCS 10 mg tbl flm 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)