Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
WALZERA 160 mg tbl flm 50x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 14x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 10x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 1x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 100x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 60x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 90x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 7x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 20x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 160 mg tbl flm 56x160 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 1x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 98x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 60x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 20x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 14x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 100x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 7x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 50x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 56x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 90x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 40 mg tbl flm 10x40 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 80 mg tbl flm 98x80 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 80 mg tbl flm 50x80 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
WALZERA 80 mg tbl flm 56x80 mg (blis.PVC/Aclar/Al)