Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x5 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Zaditen int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Zahron 10 mg tbl flm 7x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 10 mg tbl flm 14x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 10 mg tbl flm 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 10 mg tbl flm 56x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 10 mg tbl flm 98x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 20 mg tbl flm 7x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 20 mg tbl flm 14x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 20 mg tbl flm 28x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Zahron 20 mg tbl flm 56x20 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)