Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 20x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 30x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 50x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 60x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 90x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 2,5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 100x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 2x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 5x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 7x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 15x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 21x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 5x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 6x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 10x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 12x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 15x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 18x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 20x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 30x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 50x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 60x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)