Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 90x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 100x5 mg (blis.PVC/OPA/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 10x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 30x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 100x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 1x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 2x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 3x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 5x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 7x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 14x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 15x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 20x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 21x5 mg (blis.PVC/Al)
Aerius 5 mg perorálny lyofilizát lyo por 50x5 mg (blis.PVC/Al)
AESCIN tbl obd 100x20 mg
AESCIN tbl obd 30x20 mg
AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP)
AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (31CH až 200CH) (tuba PP)
AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (1001K až 10MK) (tuba PP)
AESCULUS HIPPOCASTANUM gra 1x4 g (6K až 1000K) (tuba PP)
Aethoxysklerol 0,5 % sol inj 1x30 ml (liek.inj.skl.)
Aethoxysklerol 0,5 % sol inj 5x2 ml (amp.skl.)
Aethoxysklerol 1 % sol inj 1x30 ml (liek.inj.skl.)
Aethoxysklerol 1 % sol inj 5x2 ml (amp.skl.)
Aethoxysklerol 2 % sol inj 1x30 ml (liek.inj.skl.)
Aethoxysklerol 2 % sol inj 5x2 ml (amp.skl.)
Aethoxysklerol 3 % sol inj 1x30 ml (liek.inj.skl.)
Aethoxysklerol 3 % sol inj 5x2 ml (amp.skl.)
AETHUSA CYNAPIUM gra 1x4 g (2CH až 30CH) (tuba PP)