Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
AMLODIPIN HBF 5 tbl 100x5 mg (PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 14x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 180x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 28x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 30x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 56x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 100x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 180x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 500x10 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 10 mg tbl 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 14x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 56x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 180x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 28x5 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 30x5 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 56x5 mg (fľa.HDPE)
Amlodipin Mylan 5 mg tbl 100x5 mg (fľa.HDPE)