Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Amlodipin ratiopharm 10 mg tbl 100x10 mg (fľ.HDPE)
Amlodipin ratiopharm 10 mg tbl 250x10 mg (fľ.HDPE)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 14x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 20x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 50x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 56x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 98x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 100x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 200x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 250x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 100x5 mg (fľ.HDPE)
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 250x5 mg (fľ.HDPE)
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety tbl 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)
Amlodipin/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/A)