Zoznam produktov - Lieky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 50x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 56x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 60x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 98x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 10 mg/10 mg tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 7x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 10x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 14x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 20x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 50x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 56x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 60x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 98x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amoriro 5 mg/10 mg tbl flm 100x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Amorstad lum 1x2,5 ml (fľ.skl.)
Amorstad lum 1x2,5 ml (fľ.skl.+č.tamp.+špach.+piln.)
Amorstad lum 1x5 ml (fľ.skl.)
Amorstad lum 1x5 ml (fľ.skl.+č.tamp.+špach.+piln.)
Amorstad lum 1x5 ml (fľ.skl.+č.tamp.+špach.)
Amorstad lum 1x5 ml (fľ.skl.+č.tamp.+piln.)
Amorstad lum 1x5ml (fľ.skl.+č.tamp.)
Amorstad lum 1x3 ml (fľ.skl.+č.tamp.)
Amorstad lum 1x2,5 ml (fľ.skl.+č.tamp.)
Amorstad lum 1x3 ml (fľ.skl.)
Amorstad lum 1x2,5 ml (fľ.skl.+č.tamp.+špach.)
Amorstad lum 1x3 ml (fľ.skl.+č.tamp.+špach.+piln.)