Fantom pre IMRT verifikáciu

Univerzal I´mRT Phantom/dozimetrická kontrola

Súhrn

Názov
Fantom pre IMRT verifikáciu
Balenie
Univerzal I´mRT Phantom/dozimetrická kontrola
ATC Skupina
P
Kód
pom-79431