Zoznam produktov - Zdravotné pomôcky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
F-TEST NA URCENIE PLODNYCH A NEPLODNYCH DNI
F–ASA WATER*JEL 118ML
FAN AEROBIC BLOOD CULTURE BOTTLE
FAN ANAEROBIC BLOOD CULTURE BOTTLE
Fantóm doskový RW3 akrylový/vodeekvivalentný
Fantóm oktagonálny Oktavius verifikácia IMRT ožarovacích plánov
Fantóm oktagonálny Oktavius verifikácia IMRT ožarovacích plánov
Fantóm pre absolútnu dozimetriu WP1D 1D Water Phantom System
Fantom pre IMRT verifikáciu Univerzal I´mRT Phantom/dozimetrická kontrola
Fantóm stacionárny vodný pre absolútnu dozimetriu a kalibrač.meranie
Fantóm telový vrstvový RANDO telo imitujúci dozimetr.fantóm
Fantóm testovací BQ-Check kontrola konštantnosti kvality elektrónových a fotónových zv
Fantóm testovací Epid QC kontrola kvality zobrazovacích zariadení
Fantóm testovací vodný 4322 stacionárny
Fantóm testovací vodný MP1 ručný
Fantom vodný - systém MP3 automatický
FARBENIE KONTAKTNYCH OCNYCH SOSOVIEK
FARBENIE PLASTOVEJ SOSOVKY
Farbivo BIO-BLUE 1ml vial / BIO BLUE 1ml FSP pre chirurgiu katarakty
Farbivo očné pre chirurgiu katarakty BlueRhexis roztok trypánovej modrej
Farbivo očné pre chirurgiu katarakty EyeRhexis roztok trypánovej modrej
Farbivo pre chirurgiu katarakty Blue Color Caps roztok trypánovej modrej
FAST-READ KOMPLEX SYSTEM PRE ANALYZU MOC.SEDIMENTU
FERGUSON KATHETER FUR LINKEN VENTRIKEL
FERGUSON KATHETER FUR LINKEN VENTRIKEL
FERGUSON KATHETER FUR LINKEN VENTRIKEL
FETOSKOP
Ffixátor kolena,dolná výstuž (161) HINGED KNEE NEOPREN INFERIOR BUTTRESS
Fibroskop intubačný Bronchosteril na sťaženú intubáciu
FIBROSKOPY FUJI A PRISLUS.