Zoznam produktov - Zdravotné pomôcky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
CATGUT CHROMIERT CA947 3, 4x75cm
CATGUT CHROMIERT CA95 3, 1x50cm
CATGUT CHROMIERT CA95 3, 1x50cm
CATGUT CHROMIERT CA95 3, 1x50cm
CATGUT CHROMIERT CA953 3, 5x35cm
CATGUT CHROMIERT CA953 3, 5x35cm
CATGUT CHROMIERT CA953 3, 5x35cm
CATGUT CHROMIERT CA965 3, 6x50cm
CATGUT CHROMIERT CA965 3, 6x50cm
CATGUT CHROMIERT CA965 3, 6x50cm
CATGUT CHROMIERT M20245 HR27, 2/0, 4x45cm
CATGUT CHROMIERT M20245 HR27, 2/0, 4x45cm
CATGUT CHROMIERT M20245 HR27, 2/0, 4x45cm
CATGUT PLAIN 1013 FR30, 0, 7CM
CATGUT PLAIN 1013 FR30, 0, 7CM
CATGUT PLAIN 1013 FR30, 0, 7CM
CATGUT PLAIN 1014 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1014 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1014 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1015 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1015 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1015 FR35, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1016 FR40, 0, 90CM
CATGUT PLAIN 1016 FR40, 0, 90CM
CATGUT PLAIN 1016 FR40, 0, 90CM
CATGUT PLAIN 1017 FR40, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1017 FR40, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1017 FR40, 1, 90CM
CATGUT PLAIN 1018 FR40, 2, 90CM
CATGUT PLAIN 1018 FR40, 2, 90CM