Zoznam produktov - Zdravotné pomôcky

Názov Balenie Výdaj PIL / SPC
CATGUT PLAIN 10217 HR27, 2/0, 90cm
CATGUT PLAIN 10218 HR27, 0, 90cm
CATGUT PLAIN 10218 HR27, 0, 90cm
CATGUT PLAIN 10218 HR27, 0, 90cm
CATGUT PLAIN 10219 HR27, 1, 90cm
CATGUT PLAIN 10219 HR27, 1, 90cm
CATGUT PLAIN 10219 HR27, 1, 90cm
CATGUT PLAIN 1022 HR17, 5/0, 75cm
CATGUT PLAIN 1022 HR17, 5/0, 75cm
CATGUT PLAIN 1022 HR17, 5/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10220 HR27, 2/0, 120cm
CATGUT PLAIN 10220 HR27, 2/0, 120cm
CATGUT PLAIN 10220 HR27, 2/0, 120cm
CATGUT PLAIN 10221 HR27, 0, 120cm
CATGUT PLAIN 10221 HR27, 0, 120cm
CATGUT PLAIN 10221 HR27, 0, 120cm
CATGUT PLAIN 10222 HR27, 1, 120cm
CATGUT PLAIN 10222 HR27, 1, 120cm
CATGUT PLAIN 10222 HR27, 1, 120cm
CATGUT PLAIN 10225 HR30, 3/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10225 HR30, 3/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10225 HR30, 3/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10226 HR30, 2/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10226 HR30, 2/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10226 HR30, 2/0, 75cm
CATGUT PLAIN 10227 HR30, 0, 75cm
CATGUT PLAIN 10227 HR30, 0, 75cm
CATGUT PLAIN 10227 HR30, 0, 75cm
CATGUT PLAIN 10228 HR30, 1, 75cm
CATGUT PLAIN 10228 HR30, 1, 75cm